Testek Facebook Testek
O KOĽKO SA ZNÍŽIA NÁKLADY NA TECHNICKÚ KONTROLU ZRUŠENÍM NÁLEPIEK?01.07.2021

O KOĽKO SA ZNÍŽIA NÁKLADY NA TECHNICKÚ KONTROLU ZRUŠENÍM NÁLEPIEK?


S účinnosťou od 01.07.2021 prichádza ku zrušeniu kontrolných nálepiek technickej kontroly. Nálepky boli nielen dokladom o platnosti technickej kontroly, plnili tiež funkciu prostriedku na financovanie nákladov na vývoj a prevádzku celoštátneho informačného systému technických kontrol. Až do 01.07.2021 bol preto prístup do systému a jeho používanie pre STK zdarma, všetky náklady boli hradené z výnosu z predaja kontrolných nálepiek. Od 01.07.2021 sa situácia mení, nálepky sa rušia a zápis kontroly do systému sa spoplatňuje priamo. Zápis kontroly do systému bude prirodzene v porovnaní s cenou nálepky lacnejší. Spoplatnenie sa však vzťahuje aj na prípady, kedy sa v minulosti kontrolné nálepky nevydávali, konkrétne zníženie nákladov je možné vyčísliť, hoci nie jednoduchým porovnaním doterajšej ceny kontrolnej nálepky s novozavedenou cenou za zápis kontroly do systému. Podrobnosti sú predmetom nášho informačného dokumentu.