Testek Facebook Testek

ŠKOLENIA A SKÚŠKY / DOŠKOĽOVANIE (NA PREDĹŽENIE PLATNOSTI OSVEDČENIA PO PIATICH ROKOCH)

Podľa informácie MDV SR sa súčasnými mimoriadnymi opatreniami na ochranu zdravia a života vynútená neúčasť technikov technickej kontroly na doškoľovacom kurze na predĺženie platnosti osvedčenia technika alebo na skúške z odbornej spôsobilosti posudzuje rovnako, ako neúčasť z dôvodu práceneschopnosti, a technici sa uvedenému podrobia postupne po ukončení týchto opatrení. Neúčasť z dôvodu práceneschopnosti a odloženie doškoľovacieho kurzu a následnej skúšky upravuje § 91 ods. 8 zákona č. 106/2018 Z. z.

Poradové číslo Termín Miesto konania Rozvrh hodín / Zoznam účastníkov
1. 30.01. - 01.02.2023 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul. Zoznam účastníkov
2. 27.02 - 01.03.2023 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul. Zoznam účastníkov
3. 29. - 31.05.2023 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul. Zoznam účastníkov
4. 04. - 06.09.2023 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul. Zoznam účastníkov
5. 06. - 08.11.2023 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul. Zoznam účastníkov
6. 27. - 29.11.2023 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul. Zoznam účastníkov
7. 11. - 13.12.2023 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul. Zoznam účastníkov

Miesto doškoľovania: Vajnorská 1347/137 oproti Porsche Bratislava (Volkswagen servis) a veďla skladu RAKO (GPS: 48.1866883,17.1720904). Google maps: https://goo.gl/maps/WM8Ztv5DLbRm4E5n9