Testek Facebook Testek
Zúčastnili sme sa medzinárodnej cestnej technickej kontroly20.09.2023

ZÚČASTNILI SME SA MEDZINÁRODNEJ CESTNEJ TECHNICKEJ KONTROLY


Včera sme sa zúčastnili ďalšej medzinárodnej cestnej technickej kontroly, tentoraz išlo o spoločnú slovensko – českú akciu na diaľnici D2 v Brodskom. Okrem odbornej podpory policajtom kontrolujúcim technický stav vozidiel sme túto príležitosť využili na testovanie nášho nového zariadenia na meranie svetelnej priepustnosti tónovaných okenných fólií vozidiel. Spoločnosť TESTEK ako technická služba technickej kontroly podľa zákona č. 106/2018 Z. z. zabezpečuje pre Policajný zbor Slovenskej republiky školenia a skúšky technikov cestnej technickej kontroly, podieľa sa na vývoji metód cestnej technickej kontroly, spracováva návrhy metodík súvisiacich s cestnou technickou kontrolou a prevádzkuje celoštátny informačný systém pre cestné technické kontroly.