Testek Facebook Testek
ZMENY METODICKÝCH POKYNOV PRE KONTROLU BŔZD OD 1.10.202325.09.2023

ZMENY METODICKÝCH POKYNOV PRE KONTROLU BŔZD OD 1.10.2023


S účinnosťou od 1.10.2023 prichádza k novelizácii dvojice metodických pokynov MD SR:

 


• Metodický pokyn č. 73/2018 na vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórií L1e, L2e, L3e, L4e a L6e  (úplné znenie po zmene, novelizujúci metodický pokyn č. 17/2023, dôvodová správa),

• Metodický pokyn č. 48/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa brzdového zariadenia (úplné znenie po zmene, novelizujúci metodický pokyn č. 18/2023, dôvodová správa),

Pripravili sme tiež súvisiaci informačný dokument k vyhodnocovaniu stavu brzdového bubna/kotúča.