Testek Facebook Testek
Zmena kontrolných položiek skupiny 7 od 15.12.202307.12.2023

ZMENA KONTROLNÝCH POLOŽIEK SKUPINY 7 OD 15.12.2023


S účinnosťou od 15.12.2023 prichádza k novelizácii metodického pokynu č. 54/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa ostatného vybavenia vozidla - Kontrolné položky skupiny 7 (úplné znenie po zmene, novelizujúci metodický pokyn č. 31/2023); ku zmene sme spracovali aj informáciu s popisom najdôležitejších zmien a informačný dokument k posudzovaniu digitálnych tachografov a obmedzovačov rýchlosti.