Testek Facebook Testek
Základné školenie a doškoľovací kurz15.04.2024

ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE A DOŠKOĽOVACÍ KURZ


Najbližšie základné školenie technikov technickej kontroly sa uskutoční v termíne od 17.06.2024 až 28.06.2024. Doškoľovací kurz, ktorý bol pôvodne plánovaný v termíne od  24.06.2024, bude kvôli základnému školeniu presunutý na náhradný termín 27.05.2024 až 29.05.2024. Viac informácií v sekcii školenia a skúšky.