Testek Facebook Testek
ŠTATISTIKY Z CESTNÝCH TECHNICKÝCH KONTROL ZA 202205.05.2023

ŠTATISTIKY Z CESTNÝCH TECHNICKÝCH KONTROL ZA 2022


Popri technických kontrolách, ktoré na Slovensku vykonávajú STK, existuje aj druhý silný nástroj štátu na dosiahnutie dostatočne dobrého technického stavu vozidiel, aby nebola ohrozovaná bezpečnosť cestnej premávky. Sú ním tzv. cestné technické kontroly, ktoré vykonáva PZ SR na náhodne vybraných vozidlách zastavovaných priamo v cestnej premávke. Vďaka smernici 2014/47/EÚ o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel sú už do veľkej miery harmonizované naprieč členskými štátmi EÚ. Rozsah kontroly a klasifikácia chýb sú takmer úplne kompatibilné s technickými kontrolami na STK, čo umožňuje využiť dáta zbierané technickou službou technickej kontroly z cestných technických kontrol aj na priame porovnania medzi oboma nástrojmi dozoru nad technickým stavom vozidiel. Sériu štatistík za uplynulú rok, ktoré sme prednedávnom zverejnili, preto dopĺňame prehľadom o výsledkoch cestných technických kontrol vykonaných v roku 2022. Skôr zverejnený štatistický prehľad o technický kontrolách v STK možno nájsť tu a prehľad o inšpekciách nad STK tu.