Testek Facebook Testek
SPOPLATNENIE ZÁPISU KONTROLY DO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OD 01.07.202129.06.2021

SPOPLATNENIE ZÁPISU KONTROLY DO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OD 01.07.2021


Od 01.07.2021 nadobudnú účinnosť zmeny v zákone č. 106/2018 Z. z. a nadväzujúcich predpisoch, ktorými sa zruší používanie kontrolných nálepiek technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality. Nálepky sa prestanú pri kontrolách vydávať, kontrolné orgány v cestnej premávke prestanú nálepky vyžadovať. Okrem toho, že kontrolné nálepky technickej kontroly boli dokladom o platnosti technickej kontroly, plnili tiež funkciu prostriedku na financovanie nákladov na vývoj a prevádzku celoštátneho informačného systému technických kontrol. Vďaka nálepkám bol prístup do systému a jeho používanie dosiaľ pre STK zdarma, všetky náklady boli hradené z výnosu z predaja kontrolných nálepiek prevádzkovateľom STK. Od 01.07.2021 sa situácia zmení, keďže sa nálepky rušia, zápis kontroly do systému sa bude spoplatňovať priamo. Technické podrobnosti spoplatnenia sú predmetom nášho informačného dokumentu určeného pre prevádzkovateľov STK.