Testek Facebook Testek
Školenie pre manažérov STK už v septembri17.06.2024

ŠKOLENIE PRE MANAŽÉROV STK UŽ V SEPTEMBRI


Pripomíname ďalší turnus Školenia pre manažérov STK, uskutoční sa v termíne od 16. do 19.9.2024 v našom školiacom stredisku v Bratislave. Pôjde o školenie v rovnakom rozsahu, ako obdobné usporiadané v roku 2023, z ktorého sme dostali veľmi pozitívne ohlasy absolventov. Školenie zahŕňa 4 vyučovacie dni, je dobrovoľné a určené najmä pre osoby, ktoré priamo riadia STK a zabezpečujú dodržiavanie predpisov na nich. Jeho cieľom je poskytnúť účastníkom vedomosti a zručnosti, ako sú:

  • Základné informácie o platnej legislatíve v oblasti kontroly vozidiel
  • Právny pohľad na zodpovednosti a povinnosti manažmentu STK
  • Podrobná znalosť administratívnych postupov súvisiacich s činnosťou STK
  • Podrobná znalosť práce s informačným systémom technických kontrol na úrovni manažéra STK
  • Základné pochopenie postupov technika technickej kontroly pri kontrole vozidla, vrátane špeciálnych prípadov, ako sú kontroly po dopravných nehodách, kontroly v súvislosti s jednotlivo dovážaným vozidlom alebo iné kontroly s výstupom pre štátnu správu
  • Systém povinných školení technikov technickej kontroly a súvisiaca administratíva
  • Zručnosti a znalosti potrebné pre efektívnu internú kontrolu nad dodržiavaním predpisov pri TK
  • Všeobecná znalosť systému riadenia kvality pre STK a protikorupčnej certifikácie STK
  • Znalosti potrebné pre efektívne zabezpečenie plnenia podmienok na zariadenia, prístroje a priestory STK

Cena školenia je 175 € bez DPH za osobu. Počet účastníkov školenia je obmedzený, v prípade záujmu prevyšujúceho kapacitu však operatívne pripravíme aj ďalší turnus v neskoršom termíne. Prihlásiť sa možno najneskôr do 1.9.2024. Prihlášky a prípadné otázky ku školeniu nám môžete zasielať e-mailom na adresu skolenia@testek.sk. Tešíme sa na Vašu účasť!