Testek Facebook Testek
Seminár technikov STK sa uskutoční v júni28.03.2024

SEMINÁR TECHNIKOV STK SA USKUTOČNÍ V JÚNI


Na jún pripravujeme ďalší ročník seminára pre technikov STK. Uskutoční sa v troch turnusoch, v Bratislave 10.6.2024, v Košiciach 11.6.2024 a v Banskej Bystrici 12.6.2024. Predpokladáme rozsah približne 4 hodiny prezentácií zameraných na aktuálne témy týkajúce sa vykonávania technických kontrol, možnosť účasti preto budú mať len technici s platným osvedčením technika technickej kontroly. Počet účastníkov je obmedzený na najviac dvoch technikov z každej STK. Účasť na podujatí bude bezplatná, podrobnosti o prihlasovaní zverejníme čoskoro.