Testek Facebook Testek
Novelizácia metodických pokynov (skupina 3 a skupina 6) MD SR s účinnosťou od 1.10.202321.09.2023

NOVELIZÁCIA METODICKÝCH POKYNOV (SKUPINA 3 A SKUPINA 6) MD SR S ÚČINNOSŤOU OD 1.10.2023


s účinnosťou od 1.10.2023 prichádza k novelizácii dvojice metodických pokynov MD SR:

•    Metodický pokyn č. 50/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa výhľadu z vozidla - Kontrolné položky skupiny 3 (úplné znenie po zmene, novelizujúci metodický pokyn č. 15/2023); zmeny sa týkajú najmä presunu časti ohľadom Clony proti slnku (predpísané podmienky, spôsob kontroly, chyby) zo skupiny 6 do skupiny 3. Zároveň prišlo ku zmene v texte chyby 3.1. SK 2 a pridaním novej chyby 3.1. SK 6 týkajúcich sa menej prísneho hodnotenia nefunkčnosti otvárania zadných okien, avšak zadné okná musia byť schopné zostať zatvorené. Nové znenia chýb 3.1. SK 4 a 3.1. SK 5 sa týkajú menej prísneho hodnotenia požiadaviek vzťahujúcich sa ku clonám proti slnku pred spolujazdcom. Prísnejšie hodnotenia sa budú vzťahovať iba na clony proti slnku pred vodičom.    

•    Metodický pokyn č. 53/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa podvozku a jeho príslušenstva – Kontrolné položky skupiny 6 (úplné znenie po zmene, novelizujúci metodický pokyn č.16/2023); informácia z popisom najdôležitejších zmien; informačný dokument týkajúci sa problematiky zadného ochranného zariadenia proti podbehnutiu.