Testek Facebook Testek
Náš belgický projekt prezentovaný na konferencii CITA RAG Europe 2023 v Bruseli04.12.2023

NÁŠ BELGICKÝ PROJEKT PREZENTOVANÝ NA KONFERENCII CITA RAG EUROPE 2023 V BRUSELI


V novembri sme sa zúčastnili konferencie CITA RAG Europe 2023 v Bruseli. Zástupcovia TESTEKu, ktorí pôsobia vo vedúcich pozíciách v štruktúrach medzinárodnej organizácie CITA, na nej predniesli správy o činnosti za svoje oblasti zodpovednosti. Pozornosť však vzbudil predovšetkým spoločný príspevok TESTEKu, Ústavu automobilovej mechatroniky (ÚAMT) FEI STU v Bratislave a belgickej organizácie GOCA Vlaanderen o projekte, v rámci ktorého sme na použitie pri belgických technických kontrolách prispôsobili našu mobilnú aplikáciu mSTK. Od mája tohto roku sa aplikácia pod belgickým označením mPTI používa pri technických kontrolách v dvoch z trojice federálnych regiónov Belgicka, našimi klientmi sú belgické skúšobné organizácie GOCA Vlaanderen a ACT. Predmetom prezentácie v anglickom jazyku boli štatistické dáta spracované na základe anonymizovaných hodnôt OBFCM (monitorovanie spotreby paliva palubnou diagnostikou) kontrolovaných vozidiel prečítaných aplikáciou.