Testek Facebook Testek
Medzinárodná cestná technická kontrola v Makove26.09.2023

MEDZINÁRODNÁ CESTNÁ TECHNICKÁ KONTROLA V MAKOVE


Minulý týždeň sme sa zúčastnili ďalšej medzinárodnej cestnej technickej kontroly na hraničnom priechode v Makove. Okrem asistencie policajtom pri odhaľovaní technických chýb na zastavovaných vozidlách sme pokračovali aj v testovaní zariadenia na meranie svetelnej priepustnosti tónovaných okenných fólií. Jedným z cieľov v tejto fáze projektu je získať prehľad o tom, ako je rozšírené používanie príliš tmavých fólií na čelnom a predných bočných oknách predovšetkým na vozidlách evidovaných v zahraničí. Následne, ak sa to ukáže ako účelné, môže byť meranie zavedené ako súčasť bežných cestných technických kontrol vykonávaných policajným zborom. Na slovenských vozidlách nejde o tak rozšírený problém, keďže použitie tmavých fólií na čelnom a predných bočných oknách prakticky vylučuje požiadavka na ich schválenie, ktorej plnenie je preverované pri technických kontrolách na STK. Spoločnosť TESTEK ako technická služba technickej kontroly podľa zákona č. 106/2018 Z. z. zabezpečuje pre Policajný zbor Slovenskej republiky školenia a skúšky technikov cestnej technickej kontroly, podieľa sa na vývoji metód cestnej technickej kontroly, spracováva návrhy metodík súvisiacich s cestnou technickou kontrolou a prevádzkuje celoštátny informačný systém pre cestné technické kontroly.