Testek Facebook Testek
Korózia nosných častí ešte raz28.11.2023

KORÓZIA NOSNÝCH ČASTÍ EŠTE RAZ


Ešte raz sa vraciame k téme koróziou zdevastovaných nosných častí podvozkov a karosérií vozidiel, ktorej sa prednedávnom týkalo niekoľko našich správ – z cestných technických kontrol a znaleckej činnosti. Jednou z metód, ktoré používame pri odbornom dozore nad dodržiavaním predpisov pri technických kontrolách na STK, je aj opakované vykonanie technickej kontroly pod dohľadom našich kontrolórov, bezprostredne po tom, ako kontrolný technik STK dokončil technickú kontrolu. Kým nami vyvinutá metóda analýzy prenesených dát a kamerových záznamov je veľmi efektívna predovšetkým pri dohľade nad kontrolou bŕzd (rozsah zbieraných dát umožňuje presne rekonštruovať celý priebeh kontroly), vizuálne kontrolované položky technickej kontroly, kam patrí aj posudzovanie korózie nosných častí, sú mimo jej záberu. Práve opakovaným vykonaním kontroly preto odhaľujeme prípady, ako na pripojených obrázkoch, kedy si technik technickej kontroly koróziu „nevšimol“. Našim kontrolórom však neunikla.