Testek Facebook Testek
Boli sme pri kontrolách motocyklov v Rakúsku05.10.2023

BOLI SME PRI KONTROLÁCH MOTOCYKLOV V RAKÚSKU


V sobotu 30.9.2023 sme sa na pozvanie Úradu vlády spolkovej krajiny Dolné Rakúsko zúčastnili cestnej technickej kontroly zameranej na motocykle. Na dopravno-bezpečnostnú akciu dolnorakúskej vlády a rakúskej polície pri obci Gutenstein pod masívom najvýchodnejšej alpskej dvojtisícovky Schneeberg sa spolu s nami prišli pozrieť kolegovia zo slovenského ministerstva dopravy a prezídia policajného zboru. Nadmerný hluk motocyklov trápi verejnosť aj v Rakúsku, na rozdiel od Slovenska sa však pri cestných technických kontrolách meria. Toleruje sa prekročenie predpísanej hodnoty (uvedenej v dokladoch vozidla) najviac o 3 dB(A). Podľa štatistík za rok 2022 zistili dolnorakúski technici nadmernú hlučnosť až na 20,6 % motocyklov zastavených v cestnej premávke, pričom najvyššie zaznamenané porušenie bolo až o 21 dB(A). Okrem hlučnosti sa kontrolujú vizuálne odhaliteľné chyby, ako napríklad opotrebenie a poškodenia pneumatík alebo neschválené úpravy motocyklov. Kontrolujú sa aj emisie škodlivín vo výfukových plynoch, meria sa koncentrácia oxidu uhoľnatého (CO) a nespálených uhľovodíkov (HC).