Menu

NOVINKY

MINISTERSTVO SCHVÁLILO PLÁN PRIEBEŽNÝCH OVERENÍ PLNENIA PODMIENOK NA VYKONÁVANIE TECHNICKEJ KONTROLY NA ROK 2022
Ministerstvo listom schválilo plán priebežných overení plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly na rok 2022. V súvislosti so zmenou legisl...
DO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU TECHNICKÝCH KONTROL MÔŽU AUTOSERVISY VKLADAŤ POTVRDENIA O OPRAVÁCH
Od 01.01.2022 môže podľa zákona č. 106/2018 Z. z. vykonať opravu vozidla kategórie M1 alebo N1 s dátumom prvej evidencie po 01.01.2005 po vážnej dopra...
FB

KONTROLNÉ POLOžKY / SKUPINA 3 (VÝHľAD)

 

  • Úplné znenie metodického pokynu č. 50/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa výhľadu z vozidla (Kontrolné položky skupiny 3), po zmene metodickým pokynom č. 27/2019 s účinnosťou od 01.11.2019
    • Metodický pokyn č. 50/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa výhľadu z vozidla (Kontrolné položky skupiny 3)
      • Metodický pokyn č. 27/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 50/2018, ktorým sa ustanovujú kontrolné položky týkajúce sa výhľadu z vozidla (Kontrolné položky skupiny 3) s účinnosťou od 01.11.2019
  • Informačný dokument k technickej kontrole vozidiel kategórie T konštrukčne vychádzajúcich z vozidiel kategórie L
O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2022, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel