Menu

NOVINKY

PLÁN DOŠKOĽOVANÍ NA ROK 2021
Na stránku sme pridali plán doškoľovaní na predĺženie platnosti osvedčenia technika technickej kontroly na rok 2021.…...
ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE
Dňa 30.11.2020 (pondelok) od 10:00 do 11:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekc...
FB

ŠKOLENIA A SKÚŠKY / OPATRENIA COVID-19

 

Opatrenia pri školeniach a skúškach počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 

Základné školenia, rozširovacie školenia, doškoľovacie kurzy, skúšky z odbornej spôsobilosti, odborná príprava na skúšky overenia znalostí o vozidlách a skúšky overenia znalostí o vozidlách sú vykonávané na základe zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 24/2020 V. v., týkajúca sa zákazu usporadúvať hromadné podujatia, obsahuje výnimku, podľa ktorej sa tento zákaz nevzťahuje na iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Súčasne platí povinnosť pri ich konaní dodržiavať povinnosti, ktoré ustanovuje toto opatrenie. Technická služba technickej kontroly po konzultácii s MDV SR v tejto činnosti pokračuje aj po 15.10.2020, pričom sú dodržiavané prísne protiepidemické opatrenia, ktorých dodržiavanie vyžadujeme aj od účastníkov našich podujatí:

  • Naše priestory a predovšetkým obvyklé dotykové plochy, podlahy a predmety často dezinfikujeme.
  • Naše priestory pravidelne vetráme. 
  • Vstup do našich priestorov a pobyt v nich je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka).
  • Je zakázané podávať alebo konzumovať pokrmy a nápoje počas školení a skúšok.
  • Pri vstupe do budovy je potrebné dezinfikovať si ruky. Dávkovač na dezinfekciu rúk je účastníkom k dispozícii pri vstupe.
  • Osoby, u ktorých sa prejavujú príznaky akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie), do našich priestorov nevpúšťame, respektíve, ak sa príznaky prejavia počas školenia alebo skúšok, musia tieto osoby naše priestory opustiť (na účel identifikácie osôb s horúčkou používame bezdotykový teplomer), a podľa vyššie zmieneného opatrenia sú povinné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a ostať v domácej izolácii.
  • Voda a tekuté mydlo na umytie rúk, ako aj jednorazové papierové obrúsky na ich utretie, sú účastníkom k dispozícii v hale, v šatni i na toaletách.
  • Podávanie rúk je zakázané.
  • Je potrebné udržiavať vzdialenosť aspoň 2 metre od ostatných osôb, a to ako pri pobyte v našich priestoroch, tak aj pri príchode do nich alebo odchode z nich, ako aj dbať pri tom na označenia určujúce, na ktorých miestach je povolené sa zdržiavať, alebo do ktorých miest je zakázané vstupovať.

Zodpovedným a dôsledným dodržiavaním týchto pravidiel chránite seba i ostatných účastníkov našich podujatí!


Pripomíname tiež povinnosť vyplývajúcu z vyhlášky úradu verejného zdravotníctva č. 25/2020 V. v. pre osoby, ktoré v uplynulých 14 dňoch navštívili krajinu považovanú z epidemického hľadiska za rizikovú, ostať v domácej izolácii najmenej 10 dní alebo do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.. Účasť osôb nachádzajúcich sa v období povinnej izolácie je na nami organizovaných školeniach a skúškach neprípustná. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo podniknúť nevyhnutné právne kroky voči tým osobám, ktoré túto povinnosť porušia a vystavia tým nebezpečenstvu nákazy ostatných účastníkov školení a skúšok.

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2020, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel