Menu

NOVINKY

MINISTERSTVO SCHVÁLILO ĎALŠÍ TURNUS ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA
MDV SR schválilo ďalší turnus základného školenia, uskutoční sa v termíne od 07.12.2020. Podrobnosti možno nájs v sekcii Školenia a skúšky.…...
MOBILNÁ APLIKÁCIA MSTK PRI JAZDNEJ SKڊKE BŔZD
Od 01.01.2021 nebudú meradlá spomalenia MAHA VZM 300 a Inventure XL Meter naďalej spĺňa nové požiadavky dané prílohou č. 1 vyhlášky MDV SR č. 137/201...
FB

ŠKOLENIA A SKڊKY / DOšKOžOVANIE (NA PREDŞENIE PLATNOSTI OSVEDČENIA PO PIATICH ROKOCH)

 

Podža informácie MDV SR sa súčasnými mimoriadnymi opatreniami na ochranu zdravia a života vynútená neúčas technikov technickej kontroly na doškožovacom kurze na predĺženie platnosti osvedčenia technika alebo na skúške z odbornej spôsobilosti posudzuje rovnako, ako neúčas z dôvodu práceneschopnosti, a technici sa uvedenému podrobia postupne po ukončení týchto opatrení. Neúčas z dôvodu práceneschopnosti a odloženie doškožovacieho kurzu a následnej skúšky upravuje § 91 ods. 8 zákona č. 106/2018 Z. z.

 

Poradové číslo Termín Miesto konania Rozvrh hodín / Zoznam účastníkov
1. 11. - 13.01.2021 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul. Zoznam účastníkov
2.

08. - 10.03.2021

Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul. Zoznam účastníkov
3.

03. - 05.05.2021

Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul. Zoznam účastníkov
4.

31.5. - 02.06.2021

Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul. Zoznam účastníkov
5.

06. - 08.09.2021

Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul. Zoznam účastníkov
6. 18. - 20.10.2021 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul. Zoznam účastníkov
7. 06. - 08.12.2021 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul. Zoznam účastníkov
O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOS

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKڊKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright Š TESTEK, 2020, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel