Testek Facebook Testek
Testek Znalecká Organizácia Aplikácia ANDROID

Znalecká organizácia

Potrebujete stanoviť hodnotu vozidla, výšku škody po nehode alebo nákladov na opravu? Potrebujete posúdiť technický stav vozidla? Ponúkame vypracovanie znaleckých posudkov a odborných vyjadrení v odbore cestná doprava. Okrem cestných vozidiel, ktoré sú našou hlavnou doménou, sa zaoberáme aj ďalšími príbuznými oblasťami, ako je napríklad meranie odrazivosti dopravných značení.

Naša mobilná aplikácia

Aplikácia určená predovšetkým pre odborníkov pôsobiacich v oblasti cestných vozidiel, ponúka funkcie pre načítanie chybovej pamäte elektronických systémov vozidla cez OBD a meranie pozdĺžnej dynamiky vozidiel pri jazdnej skúške, s možnosťou odoslania nameraných priebehov pre podrobnejšiu analýzu na webstránku aplikácie.

Spoločnosť TESTEK, a.s. zabezpečuje vykonávanie činností technickej služby technickej kontroly podľa § 70 ods. 1 písm. b) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosť TESTEK, a.s. technické kontroly vozidiel nevykonáva. Technické kontroly vozidiel vykonávajú stanice technickej kontroly (STK). Všetky STK v Slovenskej republike sú uvedené v zozname.

Spoločnosť je akreditovaná ako inšpekčný orgán podľa normy ISO/IEC 17020:2012 s číslom osvedčenia I-022. Spoločnosť má zavedený systém protikorupčného manažérstva certifikovaný podľa ISO 37001:2016, systém manažérstva kvality certifikovaný podľa ISO 9001:2015 a systém manažérstva bezpečnosti informácií certifikovaný podľa ČSN EN ISO/IEC 27001:2014. Hospodárenie a účtovníctvo spoločnosti je dobrovoľne auditované nezávislým audítorom zapísaným v Slovenskej komore audítorov. Spoločnosť je členom medzinárodných organizácií International Motor Vehicle Inspection Committee (CITA) a Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement (CORTE) v Bruseli.

Spoločnosť TESTEK, a.s. ponúka bezplatný odber informácií o novinkách elektronickou poštou. Nahlásenie na odber je možné zaslaním e-mailu s predmetom "prihlásenie do infoservisu" na adresu infoservis@testek.sk.