Menu

NOVINKY

NÁVŠTEVA KOLEGOV Z RAKÚSKA
Minulý týždeň nás navštívili kolegovia z Úradu zemskej vlády rakúskej spolkovej krajiny Dolné Rakúsko (Amt der Niederösterreichischen Landesregierung)...
VÝSLEDKY INŠPEKCIÍ STK ZA ROK 2022
Predmetom ďalšieho zo série štatistických prehľadov sú výsledky našich inšpekcií STK v roku 2022. Oproti roku 2021 prišlo pri dodržiavaní predpisov te...
FB

NOVINKY / NAŠA PREZENTÁCIA O ODBORNOM DOZORE NA EU PTI WORKSHOPE 2019 V LONDÝNE (2019-10-25)

25/10/2019 NAŠA PREZENTÁCIA O ODBORNOM DOZORE NA EU PTI WORKSHOPE 2019 V LONDÝNE

Naši kolegovia predniesli na konferencii EU PTI Workshop 2019, ktorá sa uskutočnila v dňoch 16. až 18.10.2019 v hoteli Crowne Plaza v Londýne, prezentáciu o odbornom dozore nad technickými kontrolami. Do programu konferencie bola zaradená ako jeden z hlavných príspevkov podujatia, odznela na záverečnom plenárnom zasadnutí konferencie. PTI Workshop je pravidelný summit pracovníkov orgánov EÚ a ministerstiev dopravy, úradov a organizácií členských štátov EÚ, ktoré pôsobia v oblasti kontroly vozidiel. Koná sa raz ročne, tento rok, zhodou okolností pár dní pred ďalším z očakávaných termínov brexitu, ho organizovali britskí kolegovia z vládnej agentúry Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) spolu s obdobnou holandskou agentúrou RDW. V našom príspevku sme prezentovali koncept odborného dozoru nad činnosťou STK na Slovensku využívajúceho analýzu nameraných údajov v kombinácii s videozáznamom z kontroly. V európskom kontexte ide o model využívajúci v unikátnej miere súčasné možnosti informačných a komunikačných technológií, vyvinutý našou spoločnosťou. Ohlas vzbudilo napríklad to, že vieme spätne preveriť korektnosť merania a výpočtu účinku bŕzd pri každej technickej kontrole, ku ktorej boli v centrálnej databáze uložené namerané hodnoty fyzikálnych veličín a videozáznam z kamier sledujúcich dianie na kontrolnej linke STK. Okrem merania účinku bŕzd je samozrejme tiež možné odhaliť aj iné závažné a zámerné porušenia predpisov, zreteľné na videozázname.

Vďaka tomu, že na Slovensku dlhodobo zbierame a spracúvame štatistické dáta o výsledkoch technických kontrol, vieme teraz okrem iného preukázať aj priamy pozitívny dopad zavedenia tejto metódy na kvalitu vykonávania technických kontrola a správanie sa technikov. Ešte pred dvoma rokmi, v roku 2017, predstavoval podiel neúspešných vozidiel pri slovenských technických kontrolách len necelých 6 %. V porovnaní s inými členskými štátmi EÚ bolo jasné, že ide o nereálnu hodnotu, napríklad v Nemecku v tom istom roku zaznamenali podiel neúspešných vozidiel až 20 %, pričom rozsah a obsah kontroly bol približne rovnaký. V priebehu roku 2018 sme metódu spätnej analýzy dát a videozáznamu pripravili na praktické použitie a kontrolóri ministerstva dopravy ju začali používať na výkon dozoru nad činnosťou STK. Miera neúspešných vozidiel začala postupne rásť. K prielomu prišlo v tomto roku, kedy na základe nového zákona č. 106/2018 Z. z. najprv začal dohľad nad STK vykonávať okrem ministerstva aj špecializovaný inšpekčný útvar našej spoločnosti a neskôr, 20.05.2019, museli všetky STK rozšíriť konfiguráciu monitorovacích zariadení podľa nových legislatívnych požiadaviek. Pravdepodobnosť odhalenia nekalých praktík na STK tak významne narástla a ako sa zdá zo súčasného štatistického podielu neúspešných vozidiel, čo je približne 14 %, technici technickej kontroly začali vykonávať kontrolu korektnejšie. Zavedenie našej metódy nebolo jedinou príčinou tohto vývoja, ale sme si istí, že bolo hlavným faktorom.

Aj možnosť „odmerať“ účinnosť takéhoto opatrenia na vykonávanie technických kontrol porovnaním situácie pred a po zavedení vzbudila v Londýne pozornosť. O výmenu skúseností prejavili záujem kolegovia z iných štátov, napríklad z Francúzska, Veľkej Británie a Estónska. Pravdepodobne prídu na Slovensko oboznámiť sa s našimi postupmi, už skôr v tomto roku sme na podobný účel u nás zorganizovali pracovné stretnutia s kolegami z Fínska a Lotyšska.

 

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2023, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel