Menu

NOVINKY

TLAČ ÚDAJOV Z TACHOGRAFU VDO DTCO
Spoločnosť TAMEX nám poskytla na zverejnenie pre technikov technickej kontroly postup pre tlač údajov z tachografu VDO DTCO.…...
NAJDÔLEŽITEJŠIE ZMENY KONTROLNÝCH POLOŽIEK SKUPINY 7
Na webovú stránku sme pridali súhrn najdôležitejších zmien po poslednej novelizácii metodického pokynu č. 54/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné polož...
FB

NOVINKY

03/02/2023 TLAČ ÚDAJOV Z TACHOGRAFU VDO DTCO

Spoločnosť TAMEX nám poskytla na zverejnenie pre technikov technickej kontroly postup pre tlač údajov z tachografu VDO DTCO.

01/02/2023 NAJDÔLEŽITEJŠIE ZMENY KONTROLNÝCH POLOŽIEK SKUPINY 7

Na webovú stránku sme pridali súhrn najdôležitejších zmien po poslednej novelizácii metodického pokynu č. 54/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa ostatného vybavenia vozidla (kontrolné položky skupiny 7).

31/01/2023 KURZ PRE MANAŽÉROV STK OD 03. DO 06.04.2023

Spoločnosť TESTEK, a.s. organizuje prvý turnus nového typu vzdelávacieho podujatia - Školenia pre manažérov STK, ktoré sa uskutoční v termíne od 03. do 06.04.2023 v našom školiacom stredisku v Bratislave. Školenie je dobrovoľné a určené najmä pre osoby, ktoré priamo riadia STK a zabezpečujú dodržiavanie predpisov na nich. Jeho cieľom je poskytnúť účastníkom vedomosti a zručnosti, ako sú:

 • Základné informácie o platnej legislatíve v oblasti kontroly vozidiel
 • Právny pohľad na zodpovednosti a povinnosti manažmentu STK
 • Podrobná znalosť administratívnych postupov súvisiacich s činnosťou STK
 • Podrobná znalosť práce s informačným systémom technických kontrol na úrovni manažéra STK
 • Základné pochopenie postupov technika technickej kontroly pri kontrole vozidla, vrátane špeciálnych prípadov, ako sú kontroly po dopravných nehodách, kontroly v súvislosti s jednotlivo dovážaným vozidlom alebo iné kontroly s výstupom pre štátnu správu
 • Systém povinných školení technikov technickej kontroly a súvisiaca administratíva
 • Zručnosti a znalosti potrebné pre efektívnu internú kontrolu nad dodržiavaním predpisov pri TK
 • Všeobecná znalosť systému riadenia kvality pre STK a protikorupčnej certifikácie STK
 • Znalosti potrebné pre efektívne zabezpečenie plnenia podmienok na zariadenia, prístroje a priestory STK

Cena školenia je 175 € bez DPH za osobu. Počet účastníkov školenia je obmedzený, v prípade záujmu prevyšujúceho kapacitu však operatívne pripravíme aj ďalší turnus v neskoršom termíne. Prihlásiť sa možno najneskôr do 01.03.2023. Prihlášky a prípadné otázky ku školeniu nám môžete zasielať e-mailom na adresu skolenia@testek.sk. Tešíme sa na Vašu účasť!

23/01/2023 DOZOR NAD TECHNICKÝMI KONTROLAMI VO VEĽKEJ BRITÁNII

Britská agentúra DVSA sa prednedávnom na facebooku pochválila úspechom pri odhaľovaní podvodného konania pri technických kontrolách. Správu reprodukujeme aj s automatickým prekladom.

19/01/2023 NAŠA MOBILNÁ APLIKÁCIA BUDE POUŽÍVANÁ PRI TECHNICKÝCH KONTROLÁCH V BELGICKU

O výsledky nášho výskumu a vývoja v oblasti kontroly vozidiel je záujem aj v zahraničí. Mimoriadne nás teší, že sa belgická asociácia STK GOCA Vlaanderen rozhodla pre používanie našej mobilnej aplikácie mSTK pri technických kontrolách. Na základe nedávno uzatvoreného kontraktu pripravujeme na použitie v Belgicku novú verziu prispôsobenú tamojším podmienkam a požiadavkám.

16/01/2023 PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY

Popri plánovanom doškoľovacom kurze v termíne od 30.1. do 1.2.2023 sa v januári uskutoční aj rozširovacie školenie CEMT.

Popri plánovanom doškoľovacom kurze v termíne od 29.5. do 31.5.2023 sa v máji uskutoční aj rozširovacie školenie ADR.

MD SR schválilo ďalší turnus základného školenia, uskutoční sa v termíne od 13.03.2023 do 24.03.2023. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

12/01/2023 NIELEN BEZPEČNOSŤ CESTNEJ DOPRAVY, ALE AJ LETECKEJ...

Už od vzniku TESTEKu je našou doménou predovšetkým bezpečnosť cestných vozidiel. Ako technická služba zabezpečujeme pre ministerstvo dopravy na centrálnej úrovni odborné činnosti v oblasti technickej kontroly vozidiel a prednedávnom sme sa stali aj znaleckou organizáciou v odbore cestná doprava. Jedna z našich činností však presahuje do oblasti bezpečnosti úplne iného druhu dopravy – leteckej.

V roku 2016 hľadalo Letisko Bratislava niekoho, kto by dokázal skontrolovať stav odrazového značenia zabudovaného do povrchu rolovacích dráh. Sme radi, že si na túto činnosť vybralo práve nás. Vyvinuli sme špeciálny postup a prispôsobili zariadenie pôvodne určené na kontrolu odrazivosti zvislého dopravného značenia. V decembri 2022 nám nezvyklo pekné počasie umožnilo vykonať ďalšiu sériu meraní na ploche bratislavského letiska.

02/01/2023 NOVÉ TABUĽKY S EVIDENČNÝM ČÍSLOM OD 01.01.2023

Od 01.01.2023 prichádza ku zmenám v prideľovaní evidenčných čísel vozidiel a vo vzhľade nových tabuliek s evidenčným číslom, podrobnejšie informácie možno nájsť v tlačovej správe ministerstva vnútra SR. Naďalej ostávajú v platnosti aj doterajšie vzory tabuliek.

30/12/2022 ZMENA NÁZVU MINISTERSTVA

Od 01.01.2023 sa mení názov Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Viac v tlačovej správe.

23/12/2022 ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE A ÚSPEŠNÝ ROK 2023!

Rok 2022 sa pomaly stáva minulosťou. Radi by sme sa Vám všetkým, s ktorými sme pri našich činnostiach prišli do styku, poďakovali za podporu a spoluprácu. Spoločným úsilím sme problémy, ktoré tento rok priniesol, zvládli. Želáme šťastné a veselé Vianoce a v roku 2023 len to najlepšie! 

22/12/2022 MINISTERSTVO SCHVÁLILO PLÁN PRIEBEŽNÝCH OVERENÍ PLNENIA PODMIENOK NA VYKONÁVANIE TECHNICKEJ KONTROLY NA ROK 2023

Ministerstvo listom schválilo plán priebežných overení plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly na rok 2023.

15/12/2022 PLÁN DOŠKOĽOVANÍ NA ROK 2023

Na stránku sme pridali plán doškoľovaní na predĺženie platnosti osvedčenia technika technickej kontroly na rok 2023.

15/12/2022 PREZENTÁCIE ZO ZIMNÉHO WEBINÁRA

Na stránku sme pridali prezentácie zo včerajšieho zimného webinára technikov technickej kontroly ako pdf:

Videoprezentácie pridáme na e-learningový portál v najbližších dňoch.

18/11/2022 OBFCM A MOBILNÁ APLIKÁCIA MSTK NA KONFERENCII CITA RAG EUROPE 2022

Novú funkciu našej aplikácie mSTK sme tento týždeň predstavili v prezentácii na konferencii CITA RAG Europe 2022 v Bruseli. Práve ako jedni z prvých v Európe testujeme čítanie dát o spotrebe palív a energií automobilov OBFCM (On-board fuel and energy consumption monitoring). S účinnosťou od 20.05.2023 musia podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/392 všetky členské štáty únie zabezpečiť zber údajov OBFCM ako súčasť technickej kontroly.

16/11/2022 PONUKA PRÁCE

V súvislosti s vopred avizovaným rozširovaním oddelenia odborného dozoru technickej služby TESTEK a.s. (kancelária Bratislava) a plánovaným vznikom detašovaného pracoviska (mimo Bratislavy), informujeme, že hľadáme nových kolegov z územia celého Slovenska na pozíciu kontrolóra (inšpektora inšpekčného útvaru). Záujemcovia prosím zasielajte profesné životopisy na jaroslav.olexa@testek.sk (nevyhnutnou podmienkou je prax v činnosti technika TK, ideálne aspoň 3 roky, preferované VŠ vzdelanie II. stupňa, nie je ale podmienkou). Vybraní záujemcovia budú následne kontaktovaní vedúcim oddelenia odborného dozoru technickej služby za účelom osobného stretnutia a pohovoru, na ktorom budú upresnené detaily pracovnej pozície (náplň práce odborný dozor nad oprávnenými osobami TK, technikmi TK a osobami oprávnenými na výkon kalibrácií).

15/11/2022 ZIMNÝ WEBINÁR PRE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY

Náš zimný webinár pre technikov technickej kontroly sa uskutoční ako výhradne on-line podujatie (bez možnosti fyzickej účasti na mieste) v stredu 14.12.2022 o 10:00. Rátame preň s prezentáciami o odbornom dozore, technických kontrolách po závažných dopravných nehodách, kontrole bŕzd a jej automatickom vyhodnotení v informačnom systéme. Prezentácie budú svojim zameraním určené predovšetkým pre technikov technickej kontroly. Účasť je dobrovoľná a nebude spoplatnená, bude sa však potrebné zaregistrovať vopred postupom, ktorý zverejníme v automatizovanom informačnom systéme technických kontrol v decembri. Tí z technikov, ktorí sa nebudú môcť pripojiť v čase konania webinára, si budú môcť všetky prezentácie pozrieť na našom e-learningovom portáli aj kedykoľvek neskôr. Otázky do diskusie bude možné klásť počas webinára prostredníctvom chatu, alebo zasielať vopred e-mailom na adresu skolenia@testek.sk. Tešíme sa na Vašu účasť!

14/11/2022 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 18.11.2022 o 08:30 a 10:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

04/11/2022 DOPYT PO TECHNICKÝCH KONTROLÁCH OPÄŤ KLESÁ

Obvyklý augustový celoslovenský pokles dopytu po technických kontrolách sa tento rok nekonal. Takmer isto za to vďačíme koncu pandemického predĺženia lehôt na vykonanie technických kontrol pravidelných a príchodu zákazníkov, ktorí povinnosť ísť na STK odkladali. Ako vidno z grafu, v ktorom sú znázornené počty všetkých technických kontrol pravidelných vykonaných na Slovensku po jednotlivých mesiacoch rokov 2018 až 2022, v auguste tohto roku dopyt po technických kontrolách najprv strmo stúpol. Nárast, i keď s menšou dynamikou, pokračoval aj v septembri. Október však priniesol zvrat a opačný trend. Je pravdepodobné, že pokračovanie poklesu v najbližších mesiacoch bude kopírovať vývoj z predchádzajúcich rokov a STK tak čaká tradičný zimný útlm výkonnosti. V počte vykonaných kontrol za celý rok 2022 možno očakávať mierny nárast oproti roku 2021, približne o 2 %.

03/11/2022 OHLASY NA NÁŠ MEDZINÁRODNÝ WEBINÁR

Nedávny webinár, ktorý sme pripravili spolu s medzinárodnou organizáciou CITA, a na ktorom vystúpili zástupcovia našej spoločnosti a Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, si všimli aj v zahraničí. Správa o ňom sa objavila na stránke portugalskej asociácie STK ANCIA a abstrakt na ňom prezentovaného článku o súvise technických kontrol a dopravnej nehodovosti bol publikovaný v októbrovom vydaní CITA News Release (strana 11).

02/11/2022 CESTNÉ TECHNICKÉ KONTROLY MEDZINÁRODNE

TESTEK ako technická služba technickej kontroly zabezpečuje niektoré podporné činnosti pri technických kontrolách náhodne vybraných vozidiel v cestnej premávke, ktoré na Slovensku patria do kompetencie PZ SR. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ, na základe ktorej musia všetky členské štáty EÚ takéto kontroly vykonávať, ráta aj s takzvanými koordinovanými cestnými kontrolami. Pri nich kontrolujú vozidlá príslušné orgány viacerých členských štátov naraz spoločne, spravidla na niektorom zo svojich vzájomných hraničných priechodov. V septembri a októbri sme sa týchto akcií na hraniciach s Českou republikou a Rakúskom zúčastnili aj my. 

24/10/2022 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 11.11.2022 o 08:30 a 10:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

20/10/2022 „SLOVENSKÝ“ WEBINÁR MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE CITA

Technické kontroly na Slovensku, dohľad nad dodržiavaním predpisov pri nich a dopady na dopravnú nehodovosť boli predmetom včerajšieho anglickojazyčného odborného webinára medzinárodnej organizácie CITA s názvom „Effect of Periodic Technical Inspections of Vehicles on Traffic Accidents in the Slovak Republic“. Prezentácie predniesli a následnej panelovej diskusie sa zúčastnili zástupcovia našej spoločnosti a Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Záverom podujatia bolo, že na základe analýzy štatistických dát zo Slovenskej republiky by skrátenie lehôt technických kontrol vozidiel kategórií M1 a N1 starších ako 10 rokov prospelo bezpečnosti cestnej premávky znížením počtu dopravných nehôd v tejto skupine vozidiel. Nevyhnutným predpokladom však je, aby efektívny dohľad nad dodržiavaním predpisov pri technických kontrolách zabezpečil ich kvalitu. Bez nej nemožno naplniť primárny účel pravidelnej technickej kontroly, ktorým je vylúčenie potenciálne nebezpečných vozidiel z cestnej premávky. Prezentácie z podujatia sme pridali na našu stránku (Introduction to the PTI in the Slovak Republic, Effect of Periodic Technical Inspections of Vehicles on Traffic Accidents in the Slovak Republic - časť I a časť II).

14/10/2022 MOBILNÁ APLIKÁCIA MSTK PREDVEDENÁ V BELGICKU

Kolegov z belgickej organizácie GOCA Vlaanderen mimoriadne zaujala naša aplikácia mSTK, ktorú sme im prakticky predviedli pri našej pracovnej návšteve. Správu o nej zverejnili na Linkedin. Aplikácia je používaná pri slovenských technických kontrolách od roku 2020, zahŕňa čítanie chybových kódov z palubnej diagnostiky vozidiel OBD, zhotovovanie fotodokumentácie a meranie spomalenia pri jazdnej skúške bŕzd. Práve testujeme v správe spomenuté čítanie údajov z palubného monitorovania spotreby paliva a pripravujeme rozšírenie o ďalšie nové funkcionality.

07/10/2022 ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY OD 21.11.2022

MDV SR schválilo ďalší turnus základného školenia, uskutoční sa v termíne od 21.11.2022 do 02.12.2022. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

30/09/2022 TECHNICKÁ KONTROLA PO VÁŽNEJ DOPRAVNEJ NEHODE

Na stránku sme pridali prezentáciu „Technická kontrola po vážnej dopravnej nehode“, ktorá odznela na nedávnej konferencii Cechu predajcov a autoservisov SR.

14/09/2022 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 10.10.2022 o 08:30 a 10:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

15/08/2022 KURZ ODBORNEJ PRÍPRAVY NA SKÚŠKU Z OVERENIA ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH V SEPTEMBRI 2022 - VOĽNÉ MIESTA

TESTEK, a.s. v spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky (ÚAMT) FEI STU otvára kurz odbornej prípravy na skúšku z overenia znalostí o vozidlách v termíne od 05.09.2022 do 16.09.2022.

Podľa § 90 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. musí fyzická osoba, ktorej má byť udelené osvedčenie technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení, okrem iného disponovať znalosťami o vozidlách. Znalosti sa preukazujú zápisnicou zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona alebo dokladom o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý je oslobodený od skúšky (zoznam je uvedený v prílohe č. 7 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.).

Odborná príprava síce nie je povinná, pri príprave na skúšku z overenia znalostí o vozidlách sa však javí ako mimoriadne efektívna. Podobne, ako pri iných produktoch v oblasti vzdelávania, aj pri odbornej príprave meriame jej kvalitu. Jedným zo sledovaných ukazovateľov je úspešnosť jej absolventov na skúške. Napríklad v prvom polroku 2020 uspelo na skúške 87,50 % absolventov našej odbornej prípravy. Z uchádzačov, ktorí odbornú prípravu neabsolvovali, uspelo len 48,60 %.

Účasť na odbornej príprave (okrem skúšky) je otvorená aj pre záujemcov, ktorí neplánujú kariéru v oblasti kontroly vozidiel alebo montáže plynových zariadení. Skladba prednášaných oblastí zahŕňajúcich napr. konštrukciu vozidiel, mechaniku, dynamiku, pohonné jednotky alebo vozidlovú elektroniku, umožní absolventom zvýšiť šance nájsť si uplatnenie v technických alebo technicko-administratívnych profesiách v automobilovom priemysle, autoopravárenstve alebo predaji vozidiel a náhradných dielov.

08/08/2022 INFORMÁCIA MINISTERSTVA K UKONČENIU PANDEMICKÉHO PREDĹŽENIA TK

MDV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu k ukončeniu pandemického predĺženia lehoty technickej a emisnej kontroly.

01/08/2022 INFORMÁCIA MDV SR KU KATEGORIZÁCII SAMOHYBNÝCH ŽERIAVOV

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu o zaraďovaní jednotlivo dovážaných samohybných žeriavov do kategórie N3.

Samohybný žeriav

22/07/2022 INFORMAČNÝ DOKUMENT KU KONTROLÁM UKRAJINSKÝCH VOZIDIEL OD 01.08.2022

Podľa § 170e zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov je s účinnosťou od 01.08.2022 možné počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, aby boli vozidlá prihlásené do evidencie vozidiel na Ukrajine podrobené technickej kontrole. S tým sú pri technickej kontrole spojené isté špecifiká zhrnuté v novom informačnom dokumente.

22/07/2022 ZMENA METODICKÉHO POKYNU NA KONTROLU VOZIDIEL ADR

Na stránku sme pridali meniaci a dopĺňajúci metodický pokyn MDV SR č. 18/2022 na vykonávanie technických kontrol vozidiel na prepravu nebezpečných vecí (ADR), úplné znenie metodického pokynu MDV SR č. 57/2020 po zmene, ako aj informačný dokument ku zmenám.

11/07/2022 NOVELIZÁCIA ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. V ZBIERKE ZÁKONOV

Novelizácia zákona č. 106/2018 Z. z., o ktorej sme Vás prednedávnom informovali, vyšla v Zbierke zákonov ako Zákon č. 246/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Novelizáciou sa ruší predĺženie platnosti technickej a emisnej kontroly počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením Covid 19. Po novom bude o tri mesiace predĺžená platnosť už len tých kontrol, ktorým lehota uplynie najneskôr 31.08.2022. Rovnako sa ruší aj pandemické predĺženie platnosti osvedčenia technika technickej kontroly, o šesť mesiacov bude automaticky predĺžené len také, ktorého lehota uplynie najneskôr do konca augusta. Ruší sa tiež predĺženie platnosti povolení na zriadenie STK nad rámec existujúcej siete, o tri mesiace budú predĺžené len vtedy, ak ich lehota platnosti uplynie taktiež do konca augusta. Pravidelné priebežné overenia plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol na STK, ktoré mali byť vykonané do 31.08.2022 a kvôli krízovej situácii vykonané neboli, budú musieť byť vykonané do 30.11.2022. S účinnosťou od 01.08.2022 sa počas mimoriadnej situácie v súvislosti s vojnou na Ukrajine umožňuje vykonávať technické a emisné kontroly na Ukrajine evidovaných vozidiel v slovenských STK a pracoviskách emisnej kontroly. Ku kontrolám ukrajinských vozidiel pripravujeme informačný dokument, ktorý zverejníme čoskoro.

08/07/2022 SLOVENSKÁ ŠTÚDIA O POZITÍVNOM VPLYVE TECHNICKÝCH KONTROL NA BEZPEČNOSŤ

Vo vedeckom časopise Žilinskej univerzity v Žiline Komunikácie / Communications bola zverejnená štúdia Effect of Periodic Technical Inspections of Vehicles on Traffic Accidents in the Slovak Republic (slovenský preklad) preukazujúca na základe štatistických dát zo Slovenska dopad technickej kontroly na bezpečnosť cestnej premávky. Štúdia už krátko po jej publikovaní vzbudila ohlas aj v zahraničí.

Podľa jej záverov majú pravidelné technické kontroly merateľný pozitívny vplyv na počet dopravných nehôd z dôvodu technických chýb vozidiel a teda majú preukázateľné opodstatnenie. Pri technických kontrolách na Slovensku sa však menej často zisťujú niektoré chyby kritické z hľadiska bezpečnosti, najmä tie, ktoré sa týkajú kolies a pneumatík. Možným vysvetlením je, že dosiaľ prevažne používané metódy dozoru nad technickými kontrolami nedokázali príslušné porušenia predpisov pri kontrole práve týchto častí vozidiel dostatočne efektívne odhaľovať. Naopak, iné časti vozidiel s kritickým vplyvom na bezpečnosť, predovšetkým brzdy a zariadenia vonkajšieho osvetlenia, boli dozorom pokryté dostatočne. Zaujímavým zistením je i to, že pri vozidlách kategórií M1 a N1 (zahŕňajú predovšetkým osobné automobily a nákladné automobily do 3,5 t) starších ako 10 rokov prichádza k drvivej väčšine (až 87 %) dopravných nehôd zapríčinených zlým technickým stavom v druhej polovici dvojročnej lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej, v priemere asi pol roka pred jej koncom. Skrátením lehôt technických kontrol vozidiel týchto kategórií s vekom nad 10 rokov na polovicu, teda na jeden rok, by podľa štúdie mohol klesnúť počet dopravných nehôd z dôvodu technickej chyby v tejto skupine vozidiel minimálne o polovicu.

07/07/2022 KURZ ODBORNEJ PRÍPRAVY NA SKÚŠKU Z OVERENIA ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH V SEPTEMBRI 2022 - VOĽNÉ MIESTA

TESTEK, a.s. v spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky (ÚAMT) FEI STU otvára kurz odbornej prípravy na skúšku z overenia znalostí o vozidlách v termíne od 05.09.2022 do 16.09.2022.

Podľa § 90 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. musí fyzická osoba, ktorej má byť udelené osvedčenie technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení, okrem iného disponovať znalosťami o vozidlách. Znalosti sa preukazujú zápisnicou zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona alebo dokladom o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý je oslobodený od skúšky (zoznam je uvedený v prílohe č. 7 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.).

Odborná príprava síce nie je povinná, pri príprave na skúšku z overenia znalostí o vozidlách sa však javí ako mimoriadne efektívna. Podobne, ako pri iných produktoch v oblasti vzdelávania, aj pri odbornej príprave meriame jej kvalitu. Jedným zo sledovaných ukazovateľov je úspešnosť jej absolventov na skúške. Napríklad v prvom polroku 2020 uspelo na skúške 87,50 % absolventov našej odbornej prípravy. Z uchádzačov, ktorí odbornú prípravu neabsolvovali, uspelo len 48,60 %.

Účasť na odbornej príprave (okrem skúšky) je otvorená aj pre záujemcov, ktorí neplánujú kariéru v oblasti kontroly vozidiel alebo montáže plynových zariadení. Skladba prednášaných oblastí zahŕňajúcich napr. konštrukciu vozidiel, mechaniku, dynamiku, pohonné jednotky alebo vozidlovú elektroniku, umožní absolventom zvýšiť šance nájsť si uplatnenie v technických alebo technicko-administratívnych profesiách v automobilovom priemysle, autoopravárenstve alebo predaji vozidiel a náhradných dielov.

29/06/2022 PREZENTÁCIA K TECHNICKÝM KONTROLÁM PO ZÁVAŽNÝCH DOPRAVNÝCH NEHODÁCH

Na stránku sme pridali prezentáciu, ktorá odznela na konferencii Cechu predajcov a autoservisov SR: Predaj a servis vozidiel v SR z pohľadu Zákona č. 106/2018 Z. z. na závažné dopravné nehody

28/06/2022 PREZENTÁCIE K TECHNICKÝM KONTROLÁM Z MINULOTÝŽDŇOVÉHO SEMINÁRA

Na stránku sme pridali prezentácie k technickým kontrolám z minulotýždňového seminára

Videoprezentácie k meraniu kolísania brzdnej sily a vyhodnocovaniu kontroly bŕzd na motocykloch sú dostupné pre registrovaných používateľov nášho webinára po prihlásení TU.

23/06/2022 ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY OD 19.09.2022

MDV SR schválilo ďalší turnus základného školenia, uskutoční sa v termíne od 19.09.2022 do 30.09.2022. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

20/06/2022 KONTROLY UKRAJINSKÝCH VOZIDIEL OD 1.8.2022 A ZRUŠENIE PANDEMICKÉHO PREDĹŽENIA LEHÔT

Národná rada Slovenskej republiky s účinnosťou od 01.08.2022 schválila novelizáciu zákona č. 106/2018 Z. z., ktorá počas mimoriadnej situácie v súvislosti s vojnou na Ukrajine umožní vykonávať technické a emisné kontroly na Ukrajine evidovaných vozidiel v slovenských STK a pracoviskách emisnej kontroly.

Novelizácie tiež ruší predĺženie platnosti technickej a emisnej kontroly počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením Covid 19. Po novom bude o tri mesiace predĺžená platnosť už len tých kontrol, ktorým lehota uplynie najneskôr 31.08.2022.

Rovnako sa ruší aj pandemické predĺženie platnosti osvedčenia technika technickej kontroly, o šesť mesiacov bude automaticky predĺžené len také, ktorého lehota uplynie najneskôr 31.08.2022. Pravidelné priebežné overenia plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol na STK, ktoré mali byť vykonané do 31.08.2022 a kvôli krízovej situácii vykonané neboli, budú musieť byť vykonané do 30.11.2022.

Novelizácia zatiaľ nebola zverejnená v Zbierke zákonov, o jej zverejnení budeme informovať.

06/06/2022 SEMINÁR STK A PEK 22. A 23.06.2022 - PODROBNOSTI A PROGRAM - AKTUALIZOVANÉ

Poverené technické služby S - EKA, spol. s r.o. a TESTEK, a.s. organizujú v dvoch jednodňových turnusoch 22.6. 2022 a 23.6. 2022 bezplatný seminár určený pre prevádzkovateľov PEK a STK (zameraný pre vedúcich pracovníkov, resp. majiteľov), ktorý sa uskutoční v školiacom stredisku poverenej technickej služby S - EKA, spol. s r.o v Nitre na Bratislavskej ul. č. 1.

K technickým kontrolám bude poobedňajšia časť seminára:

13.00 - 16.00 - technické kontroly

 • Miroslav Šešera, David Bulava, Michal Poslušný: Automatizované vyhodnocovanie kontroly bŕzd a ostatné aktuálne z oblasti ISTK
 • Jaroslav Olexa: Aktuálne z oblasti odborného dozoru
 • Miroslav Šešera, David Bulava: Meranie kolísania brzdnej sily na motocykloch
 • Tomáš Mäsiar, Boris Budinský: Časté problémy pri priebežných overeniach plnenia predpisov na STK
 • DISKUSIA (otázky možno zasielať aj vopred na skolenia@testek.sk)

Registrácia osôb je možná cez službu Termíny v Portál spoločnosti S-EKA, spol. s r.o..

• registrácia na termín 22.06.2022
• registrácia na termín 23.06.2022

Po prihlásení sa do Portálu a otvorení daného termínu je na termín možné zaregistrovať buď aktuálne prihláseného používateľa (modré tlačidlo "Zaregistrovať sa na udalosť") alebo používateľ s oprávnením v AISEK “správca pracoviska" môže zaregistrovať používateľa AISEK z jeho pracoviska, prípadne aj osobu, ktorá nie je používateľom AISEK (modré tlačidlo "Registrácie z môjho pracoviska”). 

Kvôli veľkému záujmu bola navýšená kapacita pre každý termín o 15 miest.

 

03/06/2022 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 04.07.2022 o 08:30 a o 10:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

02/06/2022 SEMINÁR STK A PEK 22. A 23.06.2022

Technické služby S-EKA a  TESTEK pripravujú bezplatný seminár určený pre prevádzkovateľov a technikov STK a PEK, ktorý sa uskutoční v dvoch turnusoch, 22. a 23.06.2022 v školiacom stredisku spoločnosti S-EKA v Nitre. Predbežne rátame s účasťou najviac dvoch osôb z každého pracoviska, podrobnosti a program zverejníme čoskoro.  

23/05/2022 TESTEK ORGANIZOVAL SÉRIU PODUJATÍ CITA

Spolu s veľkou medzinárodnou konferenciou European PTI Workshop 2022 sme u nás v apríli organizovali aj sériu podujatí medzinárodnej organizácie pre technické kontroly CITA. V Bratislave zasadli obe operačné skupiny CITA vedené v súčasnosti zástupcami TESTEKu – Task Force Brakes pre brzdy a Task Force Headlamps pre svetelné zariadenia vozidiel, a prebehla aj konferencia „Tematickej oblasti B - optimalizácia súčasného stavu zabezpečenia súladu vozidiel s predpismi“ (Topic Area Optimizing current vehicle compliance), v ktorej pôsobí zástupca našej spoločnosti ako podpredseda. Po vynútenej pandemickej prestávke išlo o prvé podujatia, na ktorých sa mohla medzinárodná komunita odborníkov z oblasti kontroly vozidiel opäť stretnúť tvárou v tvár. Hybridná forma zasadnutí umožnila zaujímavé kombinácie príspevkov a prezentácií prednesených priamo na mieste alebo telekonferenčne, vrátane praktických demonštrácií nových skúšobných metód. V našom školiacom stredisku predviedli zástupcovia madridskej Univerzity Carlosa III novú španielsku metódu na kontrolu bŕzd vozidiel fBRAKE, prostredníctvom internetu ju mohli sledovať účastníci z celého sveta. Z Nemecka bolo zasa naživo streamované predvádzanie novej metódy kontroly zavesenia kolies (tlmičov pruženia). Zástupcovia TESTEKu prispeli prezentáciou o praktických skúsenostiach z používania mobilnej aplikácie mSTK na čítanie chybovej pamäte OBD a na meranie spomalenia pri jazdnej skúške. Sériu úspešných slovenských podujatí, ktorá okrem zmienených zahŕňala tiež konferenciu „Tematickej oblasti D – systémy ochrany životného prostredia“ organizovanú kolegami z technickej služby emisnej kontroly S-EKA, si všíma aj najnovšie číslo časopisu CITA NewsRelease z mája 2022. Medzi mimoriadne početnými informáciami zo Slovenska v ňom možno nájsť aj avízo príspevku o slovenskom odbornom dozore , ktorý vzbudil veľkú pozornosť na European PTI Workshope.

02/05/2022 INFORMÁCIA MDV SR K TACHOGRAFOM

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu o tachografoch vo vozidlách od 2,5 do 3,5 tony a o povinnej dodatočnej výmene tachografov za inteligentný tachograf druhej generácie vo vozidlách v medzinárodnej doprave.
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-doprava-a-cestna-infrastruktura/cestna-doprava/balik-mobility/tachografy-vo-vozidlach-od-2-5-do-3-5-tony-a-povinna-dodatocna-vymena

28/04/2022 POZOR NA SFALŠOVANÉ DOKLADY O TECHNICKEJ KONTROLE

Ak kupujete ojazdené vozidlo, asi by Vás malo zaujímať, či má platnú technickú a emisnú kontrolu. Osvedčenie o technickej kontrole na obrázku dostal nový majiteľ ku svojmu čerstvo nadobudnutému ojazdenému autu. Onedlho ho však v pošte čakalo nemilé prekvapenie v podobe sankcie za neplatnú technickú a emisnú kontrolu. Ak sa na obrázok pozriete pozornejšie, dátum kontroly a lehota platnosti sú vyhotovené iným fontom. Kým staršia potlač je už vekom a možno aj kvôli menej kvalitnému toneru zošúchaná, oba dátumy sú až pozoruhodne zreteľné a dobre čitateľné. A skutočne, dostali sa na osvedčenie až neskôr, dodatočne a samozrejme nelegálne. Pripomíname, že doklady o technickej kontrole sú podľa zákona č. 106/2018 Z. z. verejnou listinou. Platnosť technickej kontroly sa dá overiť na našej internetovej stránke tu. Emisnú kontrolu možno overiť na stránke technickej služby emisnej kontroly tu.

12/04/2022 MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA EUROPEAN PTI WORKSHOP 2022 SA USKUTOČNILA V BRATISLAVE

Technické kontroly v EÚ čakajú zmeny. V časovom horizonte niekoľkých rokov sa zvažuje napríklad zavedenie funkčných testov pokročilých asistenčných systémov vodiča (ADAS), nových metód kontroly emisií škodlivín vo výfukových plynoch alebo kontrolných postupov prispôsobených elektrickým a hybridným pohonom vozidiel. Zlepšiť a prispôsobiť súčasnému stavu automobilovej techniky by sa mali aj postupy používané na kontrolu všetkých ostatných častí vozidiel. Lehoty pravidelných kontrol by v budúcnosti mohli zohľadňovať aj účel použitia vozidla (napríklad komerčný) alebo intenzitu jeho prevádzkovania (podľa počtu najazdených kilometrov). Jedným z prvých krokov na ceste k realizácii tohto zámeru bola medzinárodná konferencia European PTI Workshop 2022, ktorá sa konala minulý týždeň v Bratislave. Stretli sa na nej tvorcovia politík v oblasti kontroly vozidiel z centrálnych orgánov EÚ, Európskej hospodárskej komisie OSN, ministerstiev dopravy, štátnych dopravných úradov a technických služieb zastupujúci celkovo 21 európskych štátov. Hlavnými témami konferencie boli

 • Bezpečnosť cestnej premávky a ochrana životného prostredia – technické a emisné kontroly sú medzinárodne uznávaným nástrojom na zaručenie dostatočne dobrého technického stavu vozidiel v cestnej premávke. 
 • Cestné vozidlá sú čoraz komplexnejšie – technické a emisné kontroly musia držať krok s vývojom moderných vozidlových systémov a ich novými funkciami.
 • Nekalé praktiky a nedostatočná kvalita vykonávania technických a emisných kontrol – znižujú ich hodnotu, ako aj ich prínos k cestnej a environmentálnej bezpečnosti, ničia tiež ich reputáciu v očiach verejnosti. Štátne orgány musia prijať opatrenia, aby tomu zabránili.
 • Úloha EÚ v harmonizácií pravidiel technických a emisných kontrol - práve sa začala príprava novej legislatívy EÚ, ktorá nahradí doterajšiu nielen v jej členských štátoch, ale aj za jej hranicami, keďže býva aplikovaná aj v nečlenských štátoch EÚ.

Po tom, ako o navrhovaných inováciách diskutovali účastníci bratislavskej konferencie, by malo začať ich postupné prerokovávanie v štandardnom legislatívnom procese EÚ.

Hlavným organizátorom konferencie, ktorá sa uskutočnila pod záštitou slovenského ministerstva dopravy a výstavby a holandského ministerstva infraštruktúry a vodného hospodárstva, bola spoločnosť TESTEK. Spolu s našou spoločnosťou podujatie podporili a organizačne zabezpečovali aj holandský štátny dopravný úrad RDW a slovenské technické služby S-EKA a IRIS IDENT. Z príspevkov, ktoré na konferencii odzneli, sme na našu stránku pridali tie, na ktorých príprave sa podieľali pracovníci našej spoločnosti (Vehicle Inspections in the Slovak RepublicOBD Reading a PTI Supervision in Slovakia and Effect on Traffic Accidents).

 

08/04/2022 KURZ ODBORNEJ PRÍPRAVY NA SKÚŠKU Z OVERENIA ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH V SEPTEMBRI 2022

TESTEK, a.s. v spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky (ÚAMT) FEI STU otvára kurz odbornej prípravy na skúšku z overenia znalostí o vozidlách v termíne od 05.09.2022 do 16.09.2022.

Podľa § 90 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. musí fyzická osoba, ktorej má byť udelené osvedčenie technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení, okrem iného disponovať znalosťami o vozidlách. Znalosti sa preukazujú zápisnicou zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona alebo dokladom o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý je oslobodený od skúšky (zoznam je uvedený v prílohe č. 7 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.).

Odborná príprava síce nie je povinná, pri príprave na skúšku z overenia znalostí o vozidlách sa však javí ako mimoriadne efektívna. Podobne, ako pri iných produktoch v oblasti vzdelávania, aj pri odbornej príprave meriame jej kvalitu. Jedným zo sledovaných ukazovateľov je úspešnosť jej absolventov na skúške. Napríklad v prvom polroku 2020 uspelo na skúške 87,50 % absolventov našej odbornej prípravy. Z uchádzačov, ktorí odbornú prípravu neabsolvovali, uspelo len 48,60 %.

Účasť na odbornej príprave (okrem skúšky) je otvorená aj pre záujemcov, ktorí neplánujú kariéru v oblasti kontroly vozidiel alebo montáže plynových zariadení. Skladba prednášaných oblastí zahŕňajúcich napr. konštrukciu vozidiel, mechaniku, dynamiku, pohonné jednotky alebo vozidlovú elektroniku, umožní absolventom zvýšiť šance nájsť si uplatnenie v technických alebo technicko-administratívnych profesiách v automobilovom priemysle, autoopravárenstve alebo predaji vozidiel a náhradných dielov.

01/04/2022 ĎALŠÍ ZÁSTUPCA TESTEKU MENOVANÝ DO VEDÚCEJ FUNKCIE V CITA

Naša spoločnosť je už od roku 2005 členom medzinárodnej organizácie Comité International de l’Inspection Technique Automobile (CITA) v Bruseli, ktorá zdržuje spoločnosti a organizácie s aktivitami v oblasti kontrol a skúšok vozidiel z celého sveta. TESTEK je zastúpený aj v jej vedúcich funkciách. K našim doterajším pozíciám v orgánoch CITA prednedávnom pribudla funkcia predsedu operačnej skupiny pre svetlomety (Task Force Headlights), do ktorej bol menovaný kolega Ing. Peter Ondrejka. Úlohou skupiny je medzinárodná štandardizácia postupov pri kontrole nastavenia svetlometov a požiadaviek na zariadenia pri tom používané. Jej najbližšie zasadnutie sa uskutoční budúci týždeň na Slovensku, v rámci série viacerých medzinárodných podujatí, ktoré organizujeme v spolupráci s CITA, zahraničnými inštitúciami a ostatnými slovenskými technickými službami.

30/03/2022 TESTEK SA STAL ZNALECKOU ORGANIZÁCIOU

Odbornosť v oblasti technického stavu vozidiel patrí spolu s nestrannosťou a objektívnosťou k základným hodnotám, o ktoré sa naša spoločnosť TESTEK pri svojom pôsobení v úlohe technickej služby technickej kontroly opiera. Takmer rovnako možno formulovať aj najdôležitejšie predpoklady znaleckej činnosti v odvetviach súvisiacich s posudzovaním technického stavu vozidiel. Rozhodli sme sa preto rozšíriť aktivity technickej služby aj na príbuzné oblasti súdneho inžinierstva a uchádzať sa na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky o zápis do zoznamu znalcov. Naše úsilie bolo dňa 24.03.2022 zavŕšené úspechom, po splnení všetkých formálnych požiadaviek sa TESTEK stal znaleckou organizáciou v odbore cestná doprava pre odvetvia technický stav vozidiel a odhad hodnoty cestných vozidiel.

29/03/2022 ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY OD 09.05.2022

Ak to protipandemické opatrenia umožnia, základné školenie technikov technickej kontroly sa uskutoční v termíne od 09.05.2022. Prihlásených účastníkov budeme o vývoji situácie včas informovať. Podrobnosti možno nájsť na našej stránke v sekcii o základných školeniach a opatreniach COVID-19

28/03/2022 PREČO STK ZAZNAMENÁVAJÚ POKLES DOPYTU PO TECHNICKÝCH KONTROLÁCH

Od 16. do 30.03.2020 museli byť počas prvého lockdownu všetky STK na Slovensku zatvorené. O dva roky neskôr možno v štatistikách výkonnosti STK stále pozorovať jeho dozvuky. Počas lockdownu sa kontroly prakticky nevykonávali, takmer žiadne vozidlo zo skupiny s dvojročným intervalom technickej kontroly pravidelnej preto nemá lehotu platnosti končiacu v týchto dňoch. To sa týka najmä najpočetnejšej skupiny osobných automobilov a nákladných automobilov do 3,5 t starších ako 4 roky. Podobný, hoci menší pokles výkonnosti siete STK, sme zaznamenali aj v roku 2021. Ten bol spôsobený chýbajúcimi vozidlami z menej početnej skupiny s jednoročným intervalom, kam patria hlavne ťažké úžitkové vozidlá. Možno očakávať, že o pár dní sa situácia opäť stabilizuje. Tým prevádzkovateľom vozidiel, ktorí ešte stále využívajú pandemické predĺženie platnosti technickej a emisnej kontroly o 3 mesiace, odporúčame využiť aktuálne voľné kapacity väčšiny STK na Slovensku na absolvovanie kontroly. 

28/03/2022 KURZ OVERENIA ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH V NITRE

Ako nás kolegovia z partnerskej technickej služby emisnej kontroly S-EKA spol. s r.o. informovali, otvárajú pre budúcich technikov technickej a emisnej kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení, ktorých doterajšie systematické technické vzdelanie neplní požiadavky legislatívy, vzdelávací Kurz odborných znalostí o vozidlách. Kurz, ktorý je prípravou fyzických osôb na skúšku z overenia znalostí o vozidlách, organizačne zabezpečujú prostredníctvom spoločnosti SeTeS tech s.r.o. v spolupráci s Technickou fakultou SPU v Nitre. Kurz sa uskutoční v Nitre v predpokladanom termíne apríl/máj 2022. V prípade záujmu je možné účastníkov registrovať priamo na  webovej stránke https://www.setes.tech/kurzy#terminy, alebo zaslať prihlášku e-mailom na setes.tech@gmail.com. Bližšie informácie budú registrovaným žiadateľom o kurz zaslané mailom na e-mailové adresy uvedené v registračnom formulári.

25/03/2022 POKRAČUJEME V PODPORE ODBORNÉHO ŠKOLSTVA

Po vynútenej pauze spôsobenej pandémiou sme v našom školiacom a výskumno-vývojovom pracovisku opäť privítali skupinu študentov na exkurzii.  Študenti bratislavskej Duálnej akadémie u nás tento týždeň absolvovali prednášku o technických kontrolách a praktické predvedenie niektorých metód kontroly vozidiel.

 

10/03/2022 TERMÍNY ROZŠIROVACÍCH ŠKOLENÍ ADR A CEMT

Popri plánovanom doškoľovacom kurze v termíne od 23. do 25.05.2022 sa v máji uskutočnia aj rozširovacie školenia ADR a CEMT. MDV SR nám schválilo:

04/03/2022 ŠTATISTIKY Z INŠPEKCIÍ STK V ROKU 2021

Technické kontroly vozidiel sa vykonávajú poctivejšie, ale STK zlyhávajú v zabezpečení prístrojov a zariadení, ktoré sa pri nich používajú. Tak možno stručne zhrnúť závery našich inšpekcií v posledných rokoch. Viac a podrobnejšie v našom novom štatistickom prehľade inšpekcií STK v roku 2021

23/02/2022 NÚDZOVÝ STAV SKONČIL, PREDĹŽENIE PLATNOSTI TECHNICKEJ KONTROLY STÁLE PLATÍ

Dnes uplynula platnosť núdzového stavu vyhláseného vládou v novembri 2021. Pandemické prechodné ustanovenia zákona č. 106/2018 Z. z., ktoré doň boli doplnené zákonom č. 90/2020 Z. z., však naďalej ostávajú účinné. Sú totiž viazané na tzv. „krízovú situáciu“, ktorá je definovaná ako „mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19“. Mimoriadna situácia zatiaľ platí na území SR naďalej, preto je účinné okrem iného aj predĺženie platnosti technickej a emisnej kontroly pravidelnej o tri mesiace. Odporúčame však túto povinnosť napriek tomu neodkladať a radšej si všetko potrebné vybaviť čo najskôr. Tento odklad sa týka len územia SR, pokiaľ plánujete cestu do zahraničia, musíte mať technickú aj emisnú kontrolu platnú.

14/02/2022 EUROPEAN PTI WORKSHOP 2022 BUDE V BRATISLAVE

Tohtoročný európsky summit tvorcov politík v oblasti kontroly vozidiel bude v apríli 2022 v Bratislave. Je nám cťou, že si holandská organizácia RDW, pravidelne zastrešujúca toto podujatie, zvolila ako partnera pre usporiadanie jeho piateho ročníka práve TESTEK, ktorý k spolupráci prizval ďalšie slovenské technické služby S-EKA a IRIS IDENT. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. European PTI Workshop je konferenciou, na ktorej sa pravidelne stretávajú pracovníci centrálnych orgánov EÚ, Európskej komisie, Európskej hospodárskej komisie OSN, ministerstiev dopravy, štátnych dopravných úradov a technických služieb v oblasti kontroly vozidiel. Po pandemickej prestávke pôjde o prvý European PTI Workshop od  roku 2019, kedy sa toto podujatie uskutočnilo v Londýne. Na Slovensku sa dosiaľ v oblasti kontroly vozidiel konferencia podobného medzinárodného významu nekonala. V rámci príprav podujatia k nám minulý týždeň pricestovala delegácia z RDW, spoločne sme okrem iného navštívili aj Sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácii Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

10/02/2022 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 22. februára 2022 o 8.30 hod. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

09/02/2022 ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY OD 28.02.2022

Ak to protipandemické opatrenia umožnia, základné školenie technikov technickej kontroly sa uskutoční v termíne od 28.02.2022. Prihlásených účastníkov budeme o vývoji situácie včas informovať. Podrobnosti možno nájsť na našej stránke v sekcii o základných školeniach a opatreniach COVID-19

04/02/2022 ŠTATISTICKÉ PREHĽADY STK A TECHNICKÝCH KONTROL ZA ROK 2021

Nielen počty STK, technických kontrol a technikov technickej kontroly sú predmetom nášho veľkého štatistického prehľadu STK a technických kontrol za rok 2021. Nájdete v ňom aj mnoho ďalších grafov, tabuliek a dát, vrátane hodnotenia vozidiel, najčastejších chýb vozidiel alebo výsledkov skúšok technikov technickej kontroly. Napríklad podiel neúspešných vozidiel pri technických kontrolách (zahŕňajúcich vozidlá hodnotené ako dočasne spôsobilé a nespôsobilé), ktorý je dôležitým kritériom pri porovnávaní kvality vykonávanej kontroly medzi jednotlivými STK alebo aj medzi jednotlivými štátmi EÚ navzájom, sa na Slovensku posledné tri roky prakticky nemení. V roku 2019 išlo o 13,03 % kontrolovaných vozidiel, v roku 2020 o 13,58 % a v roku 2021 o 13,22 %. Tým sa potvrdilo, že skokový nárast tohto ukazovateľa na medzinárodne akceptovateľnú úroveň, ktorý sa udial medzi rokmi 2018 a 2019 v dôsledku efektívnejšieho dozoru nad dodržiavaním predpisov pri technických kontrolách, nebol len náhodným a dočasným javom. Na porovnanie, v roku 2019 dosahoval podiel neúspešných vozidiel pri prakticky rovnakom obsahu technickej kontroly v Poľsku 2 %, v Českej republike 8 %, v Estónsku 15%, v Nemecku a Španielsku 21 %, vo Švédsku 25 %, vo Fínsku 27 %, v Írsku 36 % a v Lotyšsku až 40 %. 

28/01/2022 SIEŤ STK V ROKU 2021 V TROCH PARAMETROCH

Z nášho pripravovaného rozsiahlejšieho štatistického prehľadu o technických kontrolách v roku 2021 prinášame graf, ktorý asi najlepšie opisuje to najdôležitejšie, čo sa v tejto oblasti minulý rok udialo. Celkový počet vykonaných kontrol na Slovensku, počet technikov technickej kontroly aj počet STK narástli a dosiahli rekordné úrovne. Viac podrobností a ďalšie štatistické údaje zverejníme čoskoro.

24/01/2022 NAKA INFORMUJE O ĎALŠOM KORUPČNOM PRÍPADE NA STK

Polícia Slovenskej republiky (NAKA) po krátkom čase opäť uverejnila správy o ďalšom korupčnom prípade odhalenom na STK. Viac na https://www.facebook.com/policiaslovakia/posts/5232308726799307.

23/01/2022 AKTUALIZÁCIA PREZENTÁCIE K VOZIDLÁM S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU

Na stránke sme aktualizovali staršiu prezentáciu k technickým kontrolám vykonávaným v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou (tzv. „farmárske značky“). Nová verzia dokumentu reflektuje nedávne zmeny vyplývajúce z  metodického pokynu č. 40/2021.

31/12/2021 MINISTERSTVO SCHVÁLILO PLÁN PRIEBEŽNÝCH OVERENÍ PLNENIA PODMIENOK NA VYKONÁVANIE TECHNICKEJ KONTROLY NA ROK 2022

Ministerstvo listom schválilo plán priebežných overení plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly na rok 2022. V súvislosti so zmenou legislatívy, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technických kontrol sme aktualizovali dokumenty k overovaniu plnenia podmienok na STK:

31/12/2021 DO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU TECHNICKÝCH KONTROL MÔŽU AUTOSERVISY VKLADAŤ POTVRDENIA O OPRAVÁCH

Od 01.01.2022 môže podľa zákona č. 106/2018 Z. z. vykonať opravu vozidla kategórie M1 alebo N1 s dátumom prvej evidencie po 01.01.2005 po vážnej dopravnej nehode, teda takej, pri ktorej prišlo k poškodeniu hlavných bezpečnostných prvkov (zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy), len opravovňa spĺňajúca predpísané podmienky. Po vážnej dopravnej nehode je podľa zákona prevádzka vozidla pozastavená. Na návrat do bežného režimu prevádzky samotná oprava nestačí, vozidlo ešte musí úspešne absolvovať technickú kontrolu pravidelnú na STK. Pri nej sa predkladá opravovňou vystavené potvrdenie o tom, že oprava bola vykonaná podľa informácií a postupov výrobcu vozidla. Alternatívou k predkladaniu „papierového“ dokladu o oprave na STK je jeho sprístupnenie v elektronickej forme pomocou celoštátneho informačného systému technických kontrol. Potvrdenie vložené opravovňou do systému cez internet sa prostredníctvom identifikačného čísla vozidla VIN prepojí so záznamom vozidla a následne bude automaticky k dispozícii pre ktorúkoľvek STK na Slovensku. Podmienkou využívania tejto novej služby je registrácia autoservisu do informačného systému technických kontrol, pre záujemcov o ňu sme pripravili stručnú informáciu o postupe. Registrácia podlieha jednorazovému poplatku podľa nášho nového cenníka, následné vkladanie potvrdení o oprave do systému spoplatnené nie je.

29/12/2021 MINISTERSTVO ZVEREJNILO INFORMÁCIU K POVOĽOVANIU NOVÝCH STK

MDV SR pridalo na svoju internetovú stránku aktualizovanú informáciu k povoľovaniu zriaďovania nových STK.

23/12/2021 ZMENA POSTUPU OVEROVANIA PLNENIA PODMIENOK NA STK OD 01.01.2022

Okrem zmien niektorých predpisov upravujúcich postupy pri vykonávaní technických kontrol nás od 01.01.2022 čaká aj zmena postupu pri jednej z nami vykonávaných inšpekcií, pri počiatočnom a priebežnom overení plnenia podmienok na STK. Na stránku sme pridali nové úplné znenie metodického pokynu MDV SR č. 104/2018 na počiatočné a priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly a novelizujúci metodický pokyn MDV SR č. 57/2021.

22/12/2021 NOVÝ METODICKÝ POKYN NA TECHNICKÉ KONTROLY VOZIDIEL CEMT OD 01.01.2022

Dňom 01.01.2022 nadobúda účinnosť metodický pokyn MDV SR č. 49/2021 na vykonávanie technických kontrol na vydanie prepravného povolenia CEMT (metodický pokyn, príloha č. 1, príloha č. 2, príloha č. 3príloha č. 4 a príloha č. 5), ktorý nahrádza doterajší metodický pokyn č. 58/2018. Prehľad najdôležitejších zmien je predmetom nášho informačného dokumentu. V súvislosti so zmenami pravidiel pre multilaterálnu kvótu CEMT prichádza od 01.01.2022 tiež ku zmene tlačiva potvrdenia o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia. Nové tlačivá máme na sklade, možno ich už objednávať. Do 31.12.2021 je na vydávanie dokladov ešte potrebné používať doterajšie tlačivá. Technická služba technickej kontroly po 01.01.2022 spätne odkúpi nespotrebované staré tlačivá zo skladových zásob jednotlivých STK za pôvodnú predajnú cenu.

22/12/2021 ZMENA METODICKÉHO POKYNU NA KONTROLU VOZIDIEL ADR OD 01.01.2022

S účinnosťou od 01.01.2022 prichádza ku zmene metodického pokynu MDV SR č. 57/2020 na vykonávanie technických kontrol vozidiel na prepravu nebezpečných vecí (ADR). Na stránku sme pridali meniaci a dopĺňajúci metodický pokyn MDV SR č. 51/2021, úplné znenie metodického pokynu MDV SR č. 57/2020 po zmene, ako aj informačný dokument ku zmenám.

17/12/2021 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 11.01.2022 o 08:30 a o 10:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

16/12/2021 MÉDIÁ INFORMUJÚ O ĎALŠOM KORUPČNOM PRÍPADE NA STK

V médiách sa po krátkom čase opäť objavili správy o ďalšom korupčnom prípade odhalenom NAKA na STK, viac v reportáži na noviny.sk (čas od 19:20).

16/12/2021 INFORMAČNÝ DOKUMENT KU ZMENÁM ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. A VYHLÁŠKY MDV SR Č. 137/2018 Z. Z.

Prednedávnom bol  zákonom č. 455/2021 Z. z. zmenený zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a následne prišlo ku zmene vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly, vyhláškou MDV SR č. 462/2021 Z. z. Do nášho nového informačného dokumentu sme vybrali tie najdôležitejšie zmeny oboch predpisov s dopadom na vykonávanie technických kontrol alebo zriaďovanie a prevádzku STK.

15/12/2021 AKTUALIZÁCIA VZORU POSTUPU ZABEZPEČENIA RIADENIA KVALITY PRE STK

Aktualizovali sme dokument so vzorom postupu zabezpečenia riadenia kvality pre pracovisko STK. Dokument možno použiť ako základ pre zavedenie zdokumentovaného postupu riadenia kvality podľa požiadaviek § 21 vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z. Okrem technickej kontroly pokrýva aj obdobné požiadavky príslušných vyhlášok na riadenie kvality pri emisných kontrolách alebo kontrolách originality vykonávaných na tom istom pracovisku.

15/12/2021 PRÍSPEVKY Z KONFERENCIE MOBILITA NA SLOVENSKU SPRÍSTUPNENÉ VEREJNOSTI

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia, ktorá pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a s partnerskou podporou medzi inými aj našej spoločnosti usporiadala v októbri 2021 konferenciu Mobilita na Slovensku - skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel, ponúka predovšetkým odbornej verejnosti prístup k prezentáciám z konferencie. Vstup do archívu príspevkov je možný po krátkej registrácii.

14/12/2021 ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY OD 24.01.2022

Ak to protipandemické opatrenia umožnia, základné školenie technikov technickej kontroly sa uskutoční v termíne od 24.01.2022. Prihlásených účastníkov budeme o vývoji situácie včas informovať. Podrobnosti možno nájsť na našej stránke v sekcii o základných školeniach a opatreniach COVID-19

13/12/2021 PLÁN DOŠKOĽOVANÍ NA ROK 2022

Na stránku sme pridali plán doškoľovaní na predĺženie platnosti osvedčenia technika technickej kontroly na rok 2022.

13/12/2021 AKO OVPLYVNIL LOCKDOWN VÝKONNOSŤ STK

Pandémia ochorenia Covid 19 negatívne ovplyvnila všetky oblasti, vrátane technických kontrol. Pre STK bol najhorším rok 2020, tento rok sa však počty vykonaných kontrol opäť vrátili na predpandemickú úroveň a dokonca ju prekonali. V období prvých jedenástich mesiacov posledného predpandemického roku 2019 vykonali všetky STK na Slovensku spolu 1.384.019 kontrol, po nástupe pandémie v rovnakom období roku 2020 len  1.352.840, avšak v tomto roku to bolo už 1.409.179, teda najviac za posledné tri roky. Celkové bilancovanie ešte môže narušiť predvianočný lockdown. Hoci „služby technickej a emisnej kontroly vozidiel“ patria podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 263/2021 V. v. medzi tie, ktoré nie je počas posledného lockdownu zakázané vykonávať, výkonnosť siete všetkých STK v Slovenskej republike klesla. Kým v 47. týždni (22.11. až 28.11.2021) bolo vykonaných 29.355 technických kontrol, v nasledujúcom 48. týždni (od 29.11. do 05.12.2021) to bolo len 25.877, čo je približne o 12 % menej. O týždeň neskôr (49. týždeň od 06.12. do 12.12.2021) sme zaznamenali len mierny nárast počtu kontrol na 27.016, úroveň výkonnosti pred lockdownom sa teda zatiaľ dosiahnuť nepodarilo. 

10/12/2021 INFORMÁCIE MDV SR K OPRAVÁM VOZIDIEL PO VÁŽNYCH DOPRAVNÝCH NEHODÁCH

Vozidlá kategórií M1 a N1 s dátumom prvej evidencie po 01.01.2005, na ktorých prišlo pri dopravnej nehode k poškodeniu hlavných bezpečnostných prvkov (zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy), budú musieť byť od 01.01.2022 opravované len v opravovniach spĺňajúcich predpísané podmienky. Po oprave budú musieť úspešne absolvovať technickú kontrolu pravidelnú. Tá bude vykonávaná v bežnom rozsahu, dodržanie predpísaných postupov opravy nebude jej predmetom. Bude však pri nej potrebné na STK predložiť aj písomné potvrdenie o tom, že oprava vozidla bola vykonaná podľa informácií a postupov výrobcu vozidla (potvrdenie môže byť vydané ako samostatný doklad, alebo súčasť daňového dokladu napr. faktúry alebo zákazkového listu). Viac v informáciách k opravám vozidiel po vážnych dopravných nehodách, ktoré MDV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke. Ako alternatívu k predkladaniu písomných potvrdení servisov pripravujeme možnosť zasielať potvrdenia v elektronickej forme priamo do informačného systému technických kontrol, podmienkou bude registrácia subjektu vykonávajúceho opravy vozidiel v našom systéme. Podrobnosti zverejníme pred spustením tejto novej funkcie informačného systému.

10/12/2021 INFORMÁCIA MDV SR KU KONVERZII MOTOCYKLOV L3E/L4E-A2 A LE3/L4E-A3

MDV SR zverejnilo na svojej webovej stránke informáciu ku konverzii motocyklov L3e/L4e-A2 a Le3/L4e-A3. Pripomíname, že v súvislosti so zmenou údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu tejto tzv. inej technickej zmeny na vozidle, sa vykonáva technická kontrola pravidelná podľa metodického pokynu MDV SR č. 82/2018.

07/12/2021 NOVELIZÁCIE VYKONÁVACÍCH VYHLÁŠOK K ZÁKONU Č. 106/2018 Z. Z.

V Zbierke zákonov boli zverejnené novelizácie vykonávacích vyhlášok k zákonu č. 106/2018 Z. z.:

 • vyhláška MDV SR č. 462/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDV SR č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov (vyhlásené zneniezáväzné znenie vyhlášky),
 • vyhláška MDV SR č. 463/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDV SR č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení neskorších predpisov (vyhlásené zneniezáväzné znenie vyhlášky),
 • vyhláška MDV SR č. 464/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDV SR č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality v znení neskorších predpisov (vyhlásené zneniezáväzné znenie vyhlášky).

02/12/2021 NOVELIZÁCIA ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. V ZBIERKE ZÁKONOV

V Zbierke zákonov bol zverejnený zákon č. 455/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Vyhlásené zneniezáväzné znenie nového zákona možno nájsť na stránke Slov-Lex.sk. 

01/12/2021 AKTUALIZÁCIA ZOZNAMU KALIBRUJÚCICH OSÔB A ZOZNAMOV SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ

Aktualizovali sme zoznam odborne spôsobilých osôb na kalibráciu meradiel používaných pri technických kontrolách a zoznam zariadení schválených MDV SR na používanie pri technických kontrolách.

30/11/2021 OCENENIE FEI STU

Naša spoločnosť spolupracuje s viacerými slovenskými technickými vysokými školami a podporuje vzdelávanie budúcich odborníkov v oblasti automobilovej techniky. Mimoriadne nás preto teší poďakovanie a ocenenie za prínos v tejto oblasti, udelené dekanom Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) STU v Bratislave pri príležitosti 80. výročia výchovy inžinierov elektrotechniky a informatiky. Fakulte a jej pracoviskám, najmä Ústavu automobilovej mechatroniky, s ktorým rozvíjame dlhodobú spoluprácu, želáme ešte mnoho ďalších rokov úspešnej vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti!

24/11/2021 STK MÔŽU OSTAŤ OTVORENÉ

Podľa § 2 ods. 2 písm. q) vyhlášky ÚVZ SR č. 263/2021 V. v. sa nadchádzajúce uzatvorenie prevádzok nevzťahuje na „služby technickej a emisnej kontroly vozidiel“.

08/11/2021 LEHOTA NA ZAVEDENIE PROTIKORUPČNÉHO MANAŽÉRSTVA NA STK UPLYNIE 20.11.2021

Pripomíname blížiaci sa koniec prechodnej lehoty na zavedenie certifikovaného systému protikorupčného manažérstva (ISO 37001) pre oprávnené osoby technickej kontroly, oprávnené osoby emisnej kontroly a oprávnené osoby kontroly originality zriadené podľa predpisov platných pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 106/2018 Z. z. Kým pre oprávnené osoby zriaďované už podľa tohto zákona platila povinnosť zaviesť protikorupčné manažérstvo hneď od začiatku vykonávania svojej činnosti, prevádzkovatelia starších pracovísk mali túto povinnosť odloženú do 20.11.2021. Ako sa uvádza v § 170 ods. 18 zákona, ak oprávnená osoba zriadená podľa starších predpisov nezavedie certifikovaný systém protikorupčného manažérstva alebo túto skutočnosť neoznámi príslušnému schvaľovaciemu orgánu, teda okresnému úradu v sídle kraja, do 20.11.2021, oprávnenie zaniká uplynutím tejto lehoty.

03/11/2021 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 15.11.2021 o 08:30 a o 10:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

29/10/2021 PREZENTÁCIA O ODBORNOM DOZORE

Na stránku sme pridali našu prezentáciu o odbornom dozore nad STK z nedávnej konferencie Mobilita na Slovensku - skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel.

25/10/2021 NA ZÁKLADNOM ŠKOLENÍ OD 02.11.2021 SÚ EŠTE VOĽNÉ MIESTA

Ak to protipandemické opatrenia umožnia, základné školenie technikov technickej kontroly sa uskutoční v termíne od 02.11.2021. Prihlásených účastníkov budeme o prípadných zmenách včas informovať. Na školení sú ešte voľné miesta, stále sa doň možno prihlásiť. Podrobnosti možno nájsť na našej stránke v sekcii o základných školeniach a opatreniach COVID-19

18/10/2021 MYSTERY SHOPING AKO ĎALŠIA METÓDA DOZORU NAD STK

Na minulotýždňovej konferencii Mobilita na Slovensku prezentoval Ing. Juraj Hudec z odboru kontroly, štátneho dozoru a dohľadu Ministerstva dopravy a výstavby SR použitie mystery shopingu ako nástroja štátneho odborného dozoru nad technickými a emisnými kontrolami. Ing. Hudec, ktorý na konferencii konštatoval neuspokojivú kvalitu činnosti staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly, a to aj vo vzťahu k výsledkom kontrolnej činnosti, ako aj v porovnaní s vyspelejšími štátmi EÚ, upozornil, že sa v kontrolnej činnosti aj formou mystery shoppingu bude naďalej intenzívne pokračovať. So súhlasom autora sme jeho prezentáciu zverejnili na našej webovej stránke.

13/10/2021 NOVÝ VZOR TLAČIVA POTVRDENIA CEMT OD 01.01.2022

Ako na svojej internetovej stránke oznámilo Medzinárodné dopravné fórum Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ITF OECD), na začiatku budúceho roka príde ku zmene vzhľadu tlačív dokladov vozidiel, ktoré sú vydávané v súvislosti s multilaterálnou kvótou ECMT. Doklady vydané na doterajších tlačivách do 31.12.2021 ostanú naďalej v platnosti, avšak všetky novovydávané doklady od 01.01.2022 už budú musieť byť vyhotovené výhradne na nových vzoroch tlačív. Dotkne sa to aj potvrdení o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia (ECMT), ich doterajšie tlačivá bude možné na STK používať len do konca tohto roka. Technická služba technickej kontroly preto po 01.01.2022 spätne odkúpi nespotrebované staré tlačivá zo skladových zásob jednotlivých STK za pôvodnú predajnú cenu. Tlačivá podľa nového vzoru budú na STK distribuované ihneď po schválení ministerstvom, ešte pred koncom tohto roka.

11/10/2021 KONTROLA VOZIDIEL KATEGÓRIE T ODVODENÝCH OD ŠTVORKOLIEK

Hoci sa tak bez podrobnejších informácií môže zdať, nejde v prípade vozidla na obrázku o chybu, ak je v dokladoch zapísané nie ako terénna štvorkolka kategórie L7e, ale ako traktor. Schválené bolo skutočne ako traktor (vozidlo kategórie T), hoci konštrukčne vychádza zo štvorkolky. S tým sú pri technickej kontrole spojené isté špecifiká zhrnuté v našom novom informačnom  dokumente.

11/10/2021 MÉDIÁ INFORMUJÚ O KORUPČNOM PRÍPADE NA STK

V médiách sa po čase opäť objavili správy o ďalšom rozsiahlom korupčnom prípade odhalenom NAKA na STK, viac napríklad na noviny.sk. Súvis korupcie ako spoločensky nebezpečného konania so závažnými zámernými porušeniami predpisov technikmi technickej kontroly, na ktorých odhaľovanie sa pri našom odbornom dozore predovšetkým zameriavame, bude predmetom nášho príspevku na tohtotýždňovej konferencii Mobilita na Slovensku.

08/10/2021 PREČO NIE JE VOĽNÁ SÚŤAŽ V DOHĽADE NAD STK DOBRÝM NÁPADOM

Na stránku sme pridali náš príspevok do diskusie o zavedení voľnej súťaže v dohľade nad STK.

07/10/2021 MINISTERSTVO DOPRAVY SCHVÁLILO TERMÍNY ĎALŠÍCH ŠKOLENÍ ADR A CEMT

MDV SR nám schválilo vypísanie termínov týchto školení v novembri 2021:

 • rozširovacie školenie na technické kontroly na prepravu nebezpečných vecí (ADR) v termíne od 25.11.2021 do 30.11.2021
 • rozširovacie školenie na technické kontroly na vydanie prepravného povolenia (CEMT/ECMT) v termíne od 23.11.2021 do 26.11.2021

05/10/2021 INICIATÍVA EÚ KU ZMENE PREDPISOV PRE KONTROLY VOZIDIEL

Európska komisia zverejnila zámer revidovať balík predpisov o technickom stave vozidiel zahŕňajúci smernice 2014/45/EÚ, 2014/46/EÚ a 2014/47/EÚ. K zámeru možno zaslať spätnú väzbu prostredníctvom internetovej stránky EÚ.

27/09/2021 ZMENA SMERNICE EÚ O KONTROLE TECHNICKÉHO STAVU VOZIDIEL

V Úradnom vestníku EÚ bola zverejnená nová delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1717, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel. Predmetom zmeny je zavedenie kontroly systému eCall a aktualizácia určitých označení kategórií vozidiel. Nová smernica má byť prevzatá členskými štátmi do národnej legislatívy najneskôr do 27.09.2022 a uplatňovaná najneskôr od 20.05.2023.

20/09/2021 KONTROLY TRAKTOROV ODVODENÝCH OD TERÉNNYCH ŠTVORKOLIEK

V poslednej dobe sa objavujú správy o problémoch STK s kontrolami traktorov (vozidiel kategórie T) konštrukčne odvodených od terénnych štvorkoliek (L7e). Spoločnosť Journeyman Slovakia nám taký traktor zapožičala, aby sme si na ňom mohli niektoré postupy vyskúšať. Zaoberali sme sa napríklad použitím mobilného zariadenia na meranie spomalenia pri jazdnej skúške. Zistili sme, že jazdnú skúšku možno vykonať bez akýchkoľvek problémov aj na takýchto vozidlách, na pripevnenie mobilného zariadenia však treba použiť držiak určený pre motocykle. Na podrobnejšom informačnom dokumente ku kontrolám takýchto vozidiel pracujeme, zverejníme ho čo najskôr.

13/09/2021 ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY OD 02.11.2021

Ak to protipandemické opatrenia umožnia, základné školenie technikov technickej kontroly sa uskutoční v termíne od 02.11.2021. Prihlásených účastníkov budeme o vývoji situácie včas informovať. Podrobnosti možno nájsť na našej stránke v sekcii o základných školeniach opatreniach COVID-19

07/09/2021 POZVÁNKA NA KONFERENCIU: MOBILITA NA SLOVENSKU - SKÚŠANIE, SCHVAĽOVANIE A KONTROLY VOZIDIEL

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na konferenciu s názvom Mobilita na Slovensku - skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel, ktorú organizuje TÜV SÜD Slovakia pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Je nám cťou, že sme sa stali jedným z jej partnerov.

Na konferencii budú odborníci diskutovať o vízii a stratégii EÚ a Slovenska v súvislosti s bezpečnosťou dopravy, o tom, aké sú novinky a legislatívne zmeny v oblasti skúšania, schvaľovania a kontroly vozidiel. 

 • Aktuálne témy
 • Diskusie
 • Stretnutia s odborníkmi
 • Odborné konzultácie
 • Spoločná večera a networking
 • Zábavný program až do noci 

INFORMÁCIE 

Termín: 14.10.2021 (09:30 - 24:00 hod.)

Miesto konania: Grandhotel Jasná **** v Demänovskej doline / ONLINE cez videostream

Prednášajúci: Ivan Štefanec – europoslanec | Gerhard Müller – CITA | Ľubomír Moravčík - Ministerstvo dopravy | Martin Hron - TÜV SÜD | Alexandra Janeková - TÜV SÜD | Jaroslav Olexa - TESTEK... a ďalší odborníci z praxe

VIAC DETAILOV, MOŽNOSŤ UBYTOVANIA & REGISTRÁCIA NA KONFERENCIU

Využite možnosť registrácie a kúpy EARLY BIRD zľavnenej vstupenky do 30.09.2021.

REGISTRUJTE SA NA TOMTO LINKU

 

31/08/2021 OPRAVA CHYBY V METODICKOM POKYNE Č. 36/2021 (KONTROLNÁ POLOŽKA 1.6)

V pôvodne zverejnenom znení metodického pokynu č. 36/2021, ktorý nadobudne účinnosť 01.09.2021, chýbali v novej tabuľke s požiadavkami na vybavenie ABS v kontrolnej položke 1.6 niektoré vymedzenia skupín vozidiel, ktorých sa požiadavky týkali. Opravené znenie metodického pokynu č. 36/2021, ako aj zmenou dotknuté úplné znenie metodického pokynu č. 48/2018, sme pridali na stránku. Za chybu sa ospravedlňujeme.

26/08/2021 BILANCIA SKÚŠOK Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ZA PRVÝ POLROK 2021

Sériu polročných bilancií uzatvárame prehľadom úspešnosti účastníkov skúšok z odbornej spôsobilosti technikov technickej kontroly.

Skúšky po základnom školení (na získanie kvalifikácie) sa zúčastnilo 79 uchádzačov o kvalifikáciu technika technickej kontroly. Viac ako tri štvrtiny z nich uspeli už na prvom termíne. Na druhom (prvom opakovanom) termíne uspelo ďalších 15 % účastníkov a na treťom (druhom opakovanom) termíne ďalšie necelé 4 %. Spolu tak uspelo takmer 95 % účastníkov. Neúspešní, teda takí, ktorí nevyhoveli na prvom, druhom aj treťom termíne, boli len dvaja účastníci. Zvyšní dvaja účastníci nestihli ukončiť skúšobný proces v prvom polroku 2021 a prenášajú si niektorý z opakovaných termínov do ďalšieho polroku.

Na  skúškach  po  doškoľovaní  na  predĺženie  platnosti  kvalifikácie  technika  technickej  kontroly  bola úspešnosť  podľa  očakávania  ešte  lepšia.  Zo 102 účastníkov  uspelo  na  prvý  pokus  91  %,  na  druhý  pokus  ďalších 7 %, a na  tretí  pokus  dvaja  (približne 2  %). Neúspešní, teda takí, ktorí by skúšku nezvládli ani na tretíkrát, neboli v prvom polroku 2021 žiadni. Výsledky oboch typov skúšok sú veľmi podobné roku 2020.

Úplne najlepšie obstáli účastníci skúšok po školeniach zameraných na rozšírenie kvalifikácie technika technickej kontroly. V prvom polroku bolo vyskúšaných 25 absolventov školenia na technické kontroly na prepravu nebezpečných vecí (ADR), z nich  22 (88 %) uspelo na prvej skúške, zvyšní to zvládli na druhý pokus. Zo štyroch skúšaných absolventov školenia na technické kontroly na vydanie prepravného povolenia (ECMT/CEMT) uspeli už na prvej skúške všetci. 

17/08/2021 ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY OD 20.09.2021

Ak to protipandemické opatrenia umožnia, základné školenie technikov technickej kontroly sa uskutoční v termíne od 20.09.2021. Prihlásených účastníkov budeme o vývoji situácie včas informovať. Podrobnosti možno nájsť na našej stránke v sekcii o základných školeniach opatreniach COVID-19

13/08/2021 V ZABEZPEČENÍ PODMIENOK NA VYKONÁVANIE KONTROLY SA STK NAĎALEJ ZHORŠUJÚ

V sérii pravidelných polročných štatistických prehľadov pokračujeme výsledkami overení plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly na STK. Ide o ďalšiu z našich inšpekcií akreditovaných podľa normy ISO 17020, zameranú predovšetkým na vybavenie STK meradlami alebo zariadeniami, ich stavebné usporiadanie a plnenie niektorých administratívnych požiadaviek. Na rozdiel od odborného dozoru, ktorého polročnú bilanciu sme zverejnili 19.07.2021, je overovanie plnenia podmienok vopred ohlásenou inšpekciou, na ktorú sa STK môže dôkladne pripraviť. Bolo by preto odôvodnené očakávať relatívne dobré výsledky, opak je však pravdou.

Overeniu počiatočného plnenia podmienok podlieha STK v procese zriaďovania (teda ešte pred jej otvorením) alebo existujúca STK, ak ide o jej zmenu (napr. typu alebo počtu kontrolných liniek). V prvom polroku sme vykonali celkovo 12 overení tohto typu, z nich boli na polovici preverovaných STK zistené neplnenia podmienok, následne odstránené. V najväčšom počte prípadov sa zistené nesplnenia týkali meradiel a prístrojov, podrobnosti sú zrejmé z pripojeného diagramu.


Priebežnému overeniu plnenia podmienok podlieha raz za dva roky každá existujúca STK, vykonáva sa na základe ministerstvom dopravy schváleného a zverejneného plánu. Ak je zistené nesplnenie predpísaných podmienok, STK je povinná ho v lehote do 60 dní odstrániť, hoci prerušiť činnosť kvôli nemu nemusí. V prvom polroku sme napriek obmedzeniam vyplývajúcim z mimoriadnej situácie kvôli epidémii COVID-19 vykonali 46 takýchto overení, z nich až na 45 STK (98 %!) boli zistené nesplnenia predpísaných podmienok. Podobne ako pri počiatočných overeniach, aj pri priebežných sa väčšina zistených nesplnení týkala meradiel a prístrojov, podrobnosti vidno v pripojenom diagrame. Vo všetkých prípadoch prišlo po našom upozornení k náprave.

Žiaľ, v porovnaní s výsledkami overovaní vykonaných v uplynulých rokoch k žiadnemu zlepšeniu neprišlo, ba práve naopak, situácia sa zhoršila. A to predovšetkým pri priebežných overeniach, z 82 % podielu neplniacich STK v roku 2019, cez 85 % podiel v roku 2020 až na rekordných 98 % v prvom polroku 2021.

12/08/2021 ZMENY KONTROLNÝCH POLOŽIEK PRE BRZDY

S účinnosťou od 01.09.2021 prichádza ku zmene metodického pokynu č. 48/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa brzdového zariadenia (Kontrolné položky skupiny 1). Na stránku sme k tejto zmene pridali

19/07/2021 V DODRŽIAVANÍ PREDPISOV SA STK ZLEPŠUJÚ

Nielen na konci, ale aj v polovici kalendárneho roka zvykneme bilancovať niektoré z našich činností. Prvou z oblastí, z ktorej sme spracovali aktuálny štatistický prehľad, je odborný dozor nad dodržiavaním predpisov technikmi technickej kontroly. Náš odborný dozor, akreditovaný ako inšpekčná činnosť podľa normy ISO 17020, dopĺňa štátny odborný dozor vykonávaný orgánmi štátnej správy. Zaoberáme sa pri ňom predovšetkým tými najzávažnejšími porušeniami, ktoré majú priamy vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla. Radíme medzi ne najmä zo strany technika technickej kontroly zjavne zámerné manipulácie s výsledkom merania alebo hodnotením vozidla pri technickej kontrole.

V prvom polroku 2021 sme vykonali dozor nad 34 rôznymi STK, s využitím analýzy zaznamenaných údajov z meraní a videozáznamov sme skontrolovali vybrané technické kontroly celkovo 183 na nich pôsobiacich technikov. Zistili a zdokumentovali sme spolu 90 závažných porušení predpisov technikmi technickej kontroly. Na svedomí ich malo 31 technikov technickej kontroly, teda necelých 17 % z kontrolovaného počtu technikov. K porušeniam prišlo na 13 STK, čo predstavuje 38 % z kontrolovaných STK.

V porovnaní s minulosťou je od roku 2019, kedy sme začali odborný dozor vykonávať, vidno zjavný pozitívny trend. Kým v roku 2019 predstavoval podiel STK so zistenými závažnými porušeniami predpisov až 76 % z kontrolovaných, o rok neskôr 67 %, avšak v prvom polroku 2021 to bolo už len 38 %. Domnievame sa, že prvotnou príčinou tohto vývoja je predovšetkým náš odborný dozor spolu so štátnym odborným dozorom. Treba však oceniť tých z prevádzkovateľov STK, ktorí prestali na svojich STK tolerovať porušovanie predpisov a zaviedli efektívne opatrenia na ich dodržiavanie. Bez ich spolupráce by takéto zlepšenie nebolo možné dosiahnuť.

V predmete zistených porušení neprišlo oproti minulosti k žiadnym významnejším zmenám. Veľká väčšina zistených porušení predpisov (69 %) sa týkala manipulácie s meraním alebo hodnotením účinku prevádzkovej brzdy. Približne 17 % predstavovalo nevyznačenie chýb vonkajšieho osvetlenia vozidla alebo ich nesprávne hodnotenie. Ďalších 11 % odhalených porušení sa týkalo manipulácie s meraním alebo hodnotením účinku parkovacej brzdy. Zvyšnú malú časť zistení tvorili prípady nesprávneho vyhodnotenia technickej kontroly, zdokumentovania kontroly monitorovacím záznamovým zariadením alebo posúdenia nesúladu identifikátorov vozidla. Všetky zistenia boli postúpené príslušným orgánom štátnej správy na ďalšie konanie. Podrobnejšie rozdelenie zistených závažných porušení predpisov je v pripojenom diagrame.

19/07/2021 INFORMÁCIA MDV SR KU ZRUŠENIU NÁLEPIEK

MDV SR pridalo na svoju webovú stránku informáciu ku zrušeniu kontrolných nálepiek.

06/07/2021 SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2020

pravidelne zverejňovaným ročným bilanciám činností našej spoločnosti sme pridali správu za rok 2020.

01/07/2021 O KOĽKO SA ZNÍŽIA NÁKLADY NA TECHNICKÚ KONTROLU ZRUŠENÍM NÁLEPIEK?

S účinnosťou od 01.07.2021 prichádza ku zrušeniu kontrolných nálepiek technickej kontroly. Nálepky boli nielen dokladom o platnosti technickej kontroly, plnili tiež funkciu prostriedku na financovanie nákladov na vývoj a prevádzku celoštátneho informačného systému technických kontrol. Až do 01.07.2021 bol preto prístup do systému a jeho používanie pre STK zdarma, všetky náklady boli hradené z výnosu z predaja kontrolných nálepiek. Od 01.07.2021 sa situácia mení, nálepky sa rušia a zápis kontroly do systému sa spoplatňuje priamo. Zápis kontroly do systému bude prirodzene v porovnaní s cenou nálepky lacnejší. Spoplatnenie sa však vzťahuje aj na prípady, kedy sa v minulosti kontrolné nálepky nevydávali, konkrétne zníženie nákladov je možné vyčísliť, hoci nie jednoduchým porovnaním doterajšej ceny kontrolnej nálepky s novozavedenou cenou za zápis kontroly do systému. Podrobnosti sú predmetom nášho informačného dokumentu.

29/06/2021 SPOPLATNENIE ZÁPISU KONTROLY DO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OD 01.07.2021

Od 01.07.2021 nadobudnú účinnosť zmeny v zákone č. 106/2018 Z. z. a nadväzujúcich predpisoch, ktorými sa zruší používanie kontrolných nálepiek technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality. Nálepky sa prestanú pri kontrolách vydávať, kontrolné orgány v cestnej premávke prestanú nálepky vyžadovať. Okrem toho, že kontrolné nálepky technickej kontroly boli dokladom o platnosti technickej kontroly, plnili tiež funkciu prostriedku na financovanie nákladov na vývoj a prevádzku celoštátneho informačného systému technických kontrol. Vďaka nálepkám bol prístup do systému a jeho používanie dosiaľ pre STK zdarma, všetky náklady boli hradené z výnosu z predaja kontrolných nálepiek prevádzkovateľom STK. Od 01.07.2021 sa situácia zmení, keďže sa nálepky rušia, zápis kontroly do systému sa bude spoplatňovať priamo. Technické podrobnosti spoplatnenia sú predmetom nášho informačného dokumentu určeného pre prevádzkovateľov STK.

28/06/2021 ZMENY METODICKÝCH POKYNOV V SÚVISLOSTI SO ZRUŠENÍM KONTROLNÝCH NÁLEPIEK

V súvislosti so zrušením kontrolných nálepiek od 01.07.2021 sme na stránku pridali novelizácie dotknutých metodických pokynov ministerstva dopravy:

24/06/2021 PREZENTÁCIE Z NEDÁVNEHO WORKSHOPU NA STK

Medzi publikácie sme pridali prezentácie z nedávneho workshopu NA STK

21/06/2021 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 07.07.2021 o 08:30 a o 10:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

04/06/2021 MINISTERSTVO DOPRAVY SCHVÁLILO TERMÍN ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY

MDV SR schválilo ďalší turnus základného školenia, uskutoční sa v termíne od 19.07.2021 do 30.07.2021.. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

31/05/2021 ZMENA METODICKÉHO POKYNU PRE KONTROLY HISTORICKÝCH VOZIDIEL

Dňom 01.06.2021 nadobudne účinnosť metodický pokyn MDV SR č. 14/2021, ktorým sa novelizuje metodický pokyn č. 62/2018 upravujúci technické kontroly zvláštne historických vozidiel. Jeho úplné znenie po zmene sme pridali na stránku. Po novom sa vybavenie týchto vozidiel nefunkčným zvláštnym výstražným svietidlom nebude považovať za chybu.

21/05/2021 KURZ ODBORNEJ PRÍPRAVY NA SKÚŠKU Z OVERENIA ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH V JÚNI 2021

TESTEK, a.s. v spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky (ÚAMT) FEI STU otvára kurz odbornej prípravy na skúšku z overenia znalostí o vozidlách v termíne od 14.06.2021 do 25.06.2021.

Podľa § 90 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. musí fyzická osoba, ktorej má byť udelené osvedčenie technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení, okrem iného disponovať znalosťami o vozidlách. Znalosti sa preukazujú zápisnicou zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona alebo dokladom o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý je oslobodený od skúšky (zoznam je uvedený v prílohe č. 7 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.).

Odborná príprava síce nie je povinná, pri príprave na skúšku z overenia znalostí o vozidlách sa však javí ako mimoriadne efektívna. Podobne, ako pri iných produktoch v oblasti vzdelávania, aj pri odbornej príprave meriame jej kvalitu. Jedným zo sledovaných ukazovateľov je úspešnosť jej absolventov na skúške. Napríklad v prvom polroku 2020 uspelo na skúške 87,50 % absolventov našej odbornej prípravy. Z uchádzačov, ktorí odbornú prípravu neabsolvovali, uspelo len 48,60 %.

Účasť na odbornej príprave (okrem skúšky) je otvorená aj pre záujemcov, ktorí neplánujú kariéru v oblasti kontroly vozidiel alebo montáže plynových zariadení. Skladba prednášaných oblastí zahŕňajúcich napr. konštrukciu vozidiel, mechaniku, dynamiku, pohonné jednotky alebo vozidlovú elektroniku, umožní absolventom zvýšiť šance nájsť si uplatnenie v technických alebo technicko-administratívnych profesiách v automobilovom priemysle, autoopravárenstve alebo predaji vozidiel a náhradných dielov.

Aktualizácia: Kapacita je naplnená, v prípade pretrvávajúceho záujmu otvoríme ďalší kurz v najbližšom voľnom termíne.

20/05/2021 ZMENA POSTUPU PRI KONTROLE KVAPALINOVÝCH BŔZD, PLYNOVÝCH POHONOV A HLAVOVÝCH OPIEROK

MDV SR vydalo dvojicu metodických pokynov pre technické kontroly, ktoré nadobudnú účinnosť 01.06.2021. Na stránku sme pridali:

 • Metodický pokyn č. 11/2021 na vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórií M1, N1, L5e a L7e na valcových skúšobniach bŕzd; nový metodický pokyn ruší a nahrádza doterajší metodický pokyn č. 72/2018 a prináša mnohé zmeny v postupoch skúšky kvapalinových systémov bŕzd, napríklad
  • mení sa hmotnosť používaná pri priamom výpočte účinku prevádzkovej brzdy na najväčšiu celkovú prípustnú hmotnosť vozidla tak, ako je to pri vzduchotlakových systémoch bŕzd,
  • mení sa minimálny časový úsek na vykonanie merania z pôvodných 15 s na 10 s,
  • definuje sa spôsob kontroly pre dvojité ovládanie bŕzd v prípade výcvikového vozidla autoškoly a vozidiel s upraveným ovládaním pre telesne postihnutých,
  • zavádza sa povinnosť mať na vozidle zapnuté stretávacie svetlá počas merania na valcovej skúšobni bŕzd,
  • zavádza sa nové členenie článkov pre zvýšenie prehľadnosti textu metodického pokynu,
  • upravuje sa spôsob vyznačenia informácií o skúške bŕzd do protokolu o technickej kontrole,
  • upravuje sa postup pri vyhodnotení súmernosti pôsobenia, resp. povinnosť merania oboch kolies nápravy súčasne,
  • definuje sa oblasť merania kolísania brzdnej sily a jeho vyhodnotenia podľa najväčšej dosiahnutej brzdnej sily na náprave, 
  • upravuje sa možnosť kontroly parkovacej brzdy mimo valcovej skúšobne, okrem pokusu o rozbeh bude možné použiť aj svah o sklone aspoň  20  %.
 • Vzhľadom na rozsah zmien je pre technikov technickej kontroly nevyhnutne potrebné sa s novým metodickým pokynom podrobne oboznámiť, a to ešte pred dátumom nadobudnutia účinnosti!

Aktualizácia 31.05.2021: Prišlo k oprave chýb v metodickom pokyne č. 11/2021 

13/05/2021 EURÓPSKY PARLAMENT SCHVÁLIL SPRÁVU O IMPLEMENTÁCII OPATRENÍ PRI KONTROLÁCH VOZIDIEL

Európsky parlament schválil Správu o vykonávaní aspektov bezpečnosti cestnej premávky v rámci balíka opatrení o technickom stave vozidiel  (tzv. „Roadworthiness Package“) zahŕňajúceho smernice 2014/45/EÚ (technické a emisné kontroly), 2014/46/EÚ (doklady vozidiel) a 2014/47/EÚ (cestné technické kontroly). Smernice boli do slovenského práva transponované zákonom č. 106/2018 Z. z. s účinnosťou od 20.05.2018. Európsky parlament v správe okrem iného Európsku komisiu vyzýva, aby na základe dát z dopravných nehôd a analýzy nákladov a prínosov posúdila možnosť zaviesť so záväznosťou pre všetky členské štáty EÚ povinné technické kontroly aj pre malé motocykle a ľahké prípojné vozidlá. V SR tieto vozidlá technickým kontrolám od roku 2018 nepodliehajú.

29/04/2021 MINISTERSTVO DOPRAVY SCHVÁLILO TERMÍN ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY

Najbližšie základné školenie technikov technickej kontroly sa uskutoční v termíne od 24.05.2021. Doškoľovací kurz, ktorý bol pôvodne plánovaný v termíne od 31.05.2021 do 02.06.2021, bude kvôli základnému školeniu presunutý na náhradný termín 07.06.2021 až 09.06.2021. Viac informácií v sekcii školenia a skúšky našej stránky.

23/04/2021 PREDĹŽENIE PLATNOSTI PREHLIADOK TACHOGRAFOV KVÔLI COVID-19

V súvislosti s pretrvávajúcim výskytom ochorenia COVID-19 sa od 06.03.2021 uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/267, na základe ktorého sa predlžuje platnosť pravidelných prehliadok tachografov vykonaných v termíne od  01.09.2020 do 30.06.2021 o 10 mesiacov odo dňa, keď by sa inak mali vykonať. Podrobnosti v informačnom dokumente. Ide o preventívne opatrenie, pokiaľ by sa museli zatvoriť dielne na tachografy z dôvodu COVID-19. 

Výnimka sa netýka vozidiel

 • pokiaľ ešte nebola vykonaná periodická prehliadka
 • s nezaplombovaným tachografom
 • s nezaplombovaným snímačom pohybu
 • s poškodenou overovacou značkou
 • s nečitateľným alebo nezaplombovaným štítkom z periodickej prehliadky
 • s nefunkčným alebo poškodeným tachografom
 • pokiaľ rozmer kolesa hnacej nápravy je iný ako je na štítku
 • pokiaľ vozidlo nie je vybavené štítkom alebo dokladmi podľa príslušnej kontrolnej položky
 • pokiaľ sa zistí manipulácia s tachografom, jeho snímačom pohybu alebo prítomnosť takéhoto manipulačného zariadenia
 • pokiaľ EČV a VIN vozidla v tachografe sú iné ako v dokladoch vozidla
 • pokiaľ hodnoty na štítku sú iné ako hodnoty v tachografe

13/04/2021 NOVELIZÁCIA ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. OD 13.04.2021

13.04.2021 bol zverejnený a súčasne nadobudol účinnosť zákon č. 132/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 v cestnej doprave. Ku zmenám okrem iného prišlo aj v zákone č. 106/2018 Z. z., z nich sa STK a kontrolných technikov týkajú tieto

 • povinnosť zavedenia systému protikorupčného manažérstva certifikovaného podľa ISO 37001 sa pre STK zriadené do 20.05.2018 odkladá o 6 mesiacov, teda najneskoršie do 20.11.2021,
 • platnosť osvedčenia technika technickej kontroly, ktorá uplynie do troch mesiacov od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje o šesť mesiacov (dopĺňa doterajšie ustanovenie, podľa ktorého sa šesťmesačné predĺženie vzťahuje na osvedčenia, ktorých platnosť uplynie počas krízovej situácie),
 • platnosť povolenia na zriadenie STK, ktorá uplynie do troch mesiacov od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje o šesť mesiacov (dopĺňa doterajšie ustanovenie, podľa ktorého sa šesťmesačné predĺženie vzťahuje na povolenia, ktorých platnosť uplynie počas krízovej situácie),
 • platnosť povolenia na zriadenie STK nad rámec existujúcej siete, ktorá uplynie do troch mesiacov od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje o šesť mesiacov (dopĺňa doterajšie ustanovenie, podľa ktorého sa trojmesačné predĺženie vzťahuje na povolenia, ktorých platnosť uplynie počas krízovej situácie).

12/04/2021 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 14.04.2021 o 08:30. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

06/04/2021 ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY OD 19.04.2021

Ak to protipandemické opatrenia umožnia, základné školenie technikov technickej kontroly sa uskutoční v termíne od 19.04.2021. Prihlásených účastníkov budeme o prípadných zmenách včas informovať. Na školení sú ešte voľné miesta, stále sa doň možno prihlásiť. Podrobnosti možno nájsť na našej stránke v sekcii o základných školeniach a opatreniach COVID-19

01/04/2021 MOBILNÁ APLIKÁCIA TESTEK EXPERT

Prostredníctvom služby Google Play sme zverejnili aplikáciu TESTEK expert pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android, určenú predovšetkým pre odborníkov pôsobiacich v oblasti cestných vozidiel. Mobilná aplikácia ponúka funkcie pre načítanie chybovej pamäte elektronických systémov vozidla cez OBD a meranie pozdĺžnej dynamiky vozidiel pri jazdnej skúške. Nová aplikácia je ďalším z výsledkov výskumu a vývoja v spolupráci  s Ústavom automobilovej mechatroniky FEI STU. Nadväzuje na nedávne úspešné zavedenie mobilných zariadení s podobnými funkciami do praxe pri technických kontrolách na STK. S využitím našich dlhoročných skúseností z oblasti skúšok a kontrol vozidiel sme mobilnú aplikáciu spolu s jej webovou stránkou koncipovali tak, aby bola vhodným a užitočným nástrojom použiteľným odborníkmi napríklad pri znaleckej činnosti alebo testoch a skúškach vozidiel, avšak nevylučujeme ani jej využitie širšou motoristickou verejnosťou alebo automobilovými nadšencami. Viac informácií v dokumente.

30/03/2021 ZMENA ZÁKON Č. 106/2018 Z. Z. V PRIPOMIENKOVOM KONANÍ

Do medzirezortného pripomienkového konania bol zaradený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (LP/2021/141).

29/03/2021 ZMENA PRI OZNAMOVANÍ KALIBRÁCIE

S účinnosťou od 01.04.2021 sa mení postup, ktorým odborne spôsobilá osoba na kalibráciu oznamuje technickej službe technickej kontroly plánované vykonávanie kalibrácie, viac tu.

22/03/2021 STK MÔŽU NAĎALEJ OSTAŤ OTVORENÉ AJ PODĽA NOVEJ VYHLÁŠKY ÚVZ SR

Podľa § 1 ods. 2 písm. q) vyhlášky ÚVZ SR č. 131/2021 V. v. sa povinné uzatvorenie prevádzok od 22.03.2021 nevzťahuje na „služby technickej a emisnej kontroly vozidiel“.

04/03/2021 STK MÔŽU OSTAŤ OTVORENÉ AJ PO 08.03.2021

Podľa § 1 ods. 2 písm. q) vyhlášky ÚVZ SR č. 98/2021 V. v. sa povinné uzatvorenie prevádzok od 08.03.2021 nevzťahuje na „služby technickej a emisnej kontroly vozidiel“.

02/03/2021 ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY

Ak to protipandemické opatrenia umožnia, základné školenie technikov technickej kontroly sa uskutoční v termíne od 15.03.2021. Prihlásených účastníkov budeme o vývoji situácie včas informovať. Podrobnosti možno nájsť na našej stránke v sekcii o základných školeniach a opatreniach COVID-19

25/02/2021 ZMENA PRI INŠPEKCIÁCH PLYNOVÝCH NÁDRŽÍ CNG

01.03.2021 nadobúda účinnosť vyhláška MDV SR č. 85/2021 Z. z. meniaca a dopĺňajúca vyhlášku MDV SR č. 140/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení. Okrem iného sa do § 34 ods. 1 písm. a) vyhlášky dopĺňa druhá časť vety týkajúca sa vykonania pravidelnej inšpekcie nádrže na stlačený zemný plyn CNG (súvisí s kontrolnou položkou 6.1.3. časť C). Jeho nové znenie je:

„Pravidelnej inšpekcii plynovej nádrže na stlačený zemný plyn (CNG) podliehajú všetky vozidlá v lehote štyroch rokov po prvom prihlásení vozidla do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách; ak ide o vozidlo, ktoré podlieha technickej kontrole pravidelnej prvýkrát v lehote do štyroch rokov po prvom prihlásení do evidencie, musí byť pravidelná inšpekcia plynovej nádrže vykonaná prvýkrát pred touto technickou kontrolou pravidelnou.“

Podľa informácie z ministerstva musí byť na základe tohto ustanovenia vykonaná pravidelná inšpekcia nádrže CNG iba na vozidlách tých kategórii, ktoré podliehajú technickej kontrole pravidelnej v lehote do štyroch rokov po prvom prihlásení do evidencie v súlade s § 47 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z., teda napríklad M1 alebo N1. Vozidlá ostatných kategórií podliehajú technickej kontrole v iných lehotách, preto sa na ne táto povinnosť nevzťahuje, ide napríklad o nákladné automobily nad 3,5 t, autobusy, vozidla taxislužby a autoškoly a pod. Rovnako sa neaplikuje ani v prípade dovozu jednotlivého vozidla kategórie M1 alebo N1, od ktorého prvej evidencie neuplynuli 4 roky, pretože v rámci príslušného správneho konania nemusí byť podrobené technickej kontrole pravidelnej, absolvuje len technickú kontrolu administratívnu; následne ďalšej technickej kontrole pravidelnej už bude predchádzať inšpekcia nádrže CNG. Výsledkom inšpekcie nádrže je vystavenie protokolu a označenie nádrže inšpekčnou nálepkou podľa vzorov uvedených vo vyhláške MDV SR č. 140/2018 Z. z.

24/02/2021 PRED ŠKOLENIAMI TESTUJEME NA COVID-19

Na bezpečnosti a zdraví účastníkov školení a skúšok organizovaných našou spoločnosťou nám záleží. Aby sme opäť o čosi znížili riziko šírenia infekcie, poskytujeme im respirátory a pri viacdňových akciách aj testujeme na ochorenie COVID-19. Aktuálne opatrenia pri školeniach a skúškach počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 možno nájsť tu.

12/02/2021 ŠTATISTICKÉ PREHĽADY INŠPEKCIÍ STK ZA ROK 2020

Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ zodpovedá za vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu vozidiel priamo každý členský štát EÚ aj vtedy, ak možnosť vykonávania kontrol delegoval na súkromné subjekty. Štáty preto majú povinnosť efektívne dohliadať na všetky subjekty vykonávajúce technické kontroly (STK) tak, aby bolo zabezpečené dodržiavanie predpisov a najmä správnosť posúdenia technického stavu vozidla. V Slovenskej republike je dodržiavanie predpisov prevádzkovateľmi STK a technikmi technickej kontroly preverované príslušnými orgánmi štátnej správy spolu s technickou službou technickej kontroly. Činnosti technickej služby spadajúce do tejto oblasti sú akreditované ako inšpekcie podľa normy ISO 17020. Štatistický prehľad ich výsledkov za rok 2020 je predmetom nášho nového dokumentu.

 

10/02/2021 ŠTATISTICKÉ PREHĽADY STK A TECHNICKÝCH KONTROL ZA ROK 2020

Nielen počty STK, technických kontrol a technikov technickej kontroly sú predmetom nášho veľkého štatistického prehľadu STK a technických kontrol za rok 2020. Nájdete v ňom aj mnoho ďalších grafov, tabuliek a dát, vrátane hodnotenia vozidiel, najčastejších chýb vozidiel alebo výsledkov skúšok technikov technickej kontroly.

05/02/2021 KONČIACA LEHOTA NA ZAVEDENIE SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII NA STK PODĽA ISO 37001

Dňa 20.05.2021 nadobudne účinnosť povinnosť všetkých oprávnených osôb technickej kontroly mať zavedený certifikovaný systém protikorupčného manažérstva podľa ISO 37001. Dokladom o zavedení systému je certifikát vydaný certifikačným orgánom na to oprávneným Slovenskou národnou akreditačnou službou. Ak oprávnená osoba nezavedie certifikovaný systém protikorupčného manažérstva alebo túto skutočnosť neoznámi príslušnému schvaľovaciemu orgánu do 20.05.2021, podľa § 170 ods. 18 zákona č. 106/2018 Z. z. oprávnenie uplynutím tejto lehoty zaniká.

27/01/2021 ZMENY METODICKÝCH POKYNOV PRE POSTUPY TECHNICKEJ SLUŽBY

MDV SR vydalo dvojicu metodických pokynov, ktorými novelizovalo niektoré doterajšie predpisy upravujúce niektoré postupy technickej služby. Na stránku sme pridali:

 • metodický pokyn č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 104/2018 na počiatočné a priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly (úplné znenie metodického pokynu po zmene),
 • metodický pokyn č. 3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 109/2018, ktorým sa stanovuje postup na overenie spôsobilosti odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení používaných pri technickej kontrole a požiadavky na odborne spôsobilé osoby a osoby vykonávajúce kalibrácie v mene odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení používaných pri technických kontrolách (úplné znenie metodického pokynu po zmene).

22/01/2021 POZASTAVENÉ VYKONÁVANIE SKÚŠOK DO 07.02.2021

Ako nás informovalo ministerstvo dopravy a výstavby, kvôli opatreniam vlády SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa predbežné zastavenie vykonávania skúšok z odbornej spôsobilosti technikov technickej kontroly predlžuje do 07.02.2021.

21/01/2021 STK MÔŽU OSTAŤ OTVORENÉ AJ PO 27.01.2021

Podľa § 1 ods. 2 písm. q) vyhlášky ÚVZ SR č. 13/2021 V. v. sa povinné uzatvorenie prevádzok od 27.01.2021 nevzťahuje na „služby technickej a emisnej kontroly vozidiel“.

20/01/2021 POROVNANIE VÝSLEDKOV MERANÍ SPOMALENIA APLIKÁCIOU MSTK

Na stránku sme pridali nový článok o výsledkoch porovnávacích meraní spomalenia vozidla medzi našou mobilnou aplikáciou mSTK a decelerometrom Inventure XL meter. Mobilná aplikácia mSTK, ktorú vyvíjame spoločne s ÚAMT FEI STU, je určená výlučne na účely vykonávania technických kontrol na STK. Jej použitie je naviazané na celoštátny informačný systém technických kontrol, bez prístupu doň ju nie je možné použiť. Čoskoro však prostredníctvom služby Google Play sprístupníme aj v článku spomínanú aplikáciu TESTEK expert s obdobnými funkciami a algoritmami, určenú na využitie širšou odbornou verejnosťou. Merania spomalenia našou aplikáciou sa týkali aj nedávne odborné príspevky v zborníkoch z medzinárodných konferencií 2019 6th International Conference on Advanced Control Circuits and Systems (ACCS) & 2019 5th International Conference on New Paradigms in Electronics & information Technology (PEIT) a 2020 Cybernetics & Informatics (K&I).

18/01/2021 AKTUALIZÁCIA DOKUMENTOV K OVEROVANIU PLNENIA PODMIENOK NA STK

Aktualizovali sme tieto dokumenty k overovaniu plnenia podmienok na STK:

07/01/2021 NAJČASTEJŠIE PORUŠENIA PREDPISOV PRI KONTROLE BŔZD V ROKU 2020

Pri vykonávaní odborného dozoru nad technickými kontrolami a STK máme vždy na zreteli jeho primárny účel – zabezpečiť, aby sa technické kontroly vykonávali korektne a v súlade s predpismi, a tým prispieť k vyššej bezpečnosti vozidiel v cestnej premávke. Veríme, že rovnaký cieľ s nami zdieľa podstatná časť prevádzkovateľov STK a technikov technickej kontroly. Prevenciu považujeme v porovnaní s represiou za omnoho účinnejší nástroj na dosiahnutie tohto cieľa. Preto sa dlhodobo snažíme metódy našej práce a odhalené nekalé praktiky niektorých technikov technickej kontroly komunikovať s odbornou verejnosťou. A to nielen pravidelnými prednáškami na školeniach a konferenciách, ale aj formou informačných dokumentov. Predmetom najnovšieho, ktorý sme na stránku pridali, sú najčastejšie porušenia predpisov pri meraní na valcových skúšobniach bŕzd v poslednom období.

04/01/2021 DO 24.01.2021 SÚ ŠKOLENIA A SKÚŠKY TECHNIKOV POZASTAVENÉ

Kvôli opatreniam vlády SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa doškoľovanie technikov technickej kontroly pôvodne plánované v termíne od 11.01.2021 presúva na nový, dosiaľ neurčený termín. Nový termín bude prihláseným účastníkom oznámený ihneď, akonáhle bude známy. Ako nás informovalo ministerstvo dopravy a výstavby SR, z rovnakých dôvodov bolo až do 24.01.2021 predbežne zastavené vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti technikov technickej kontroly.

01/01/2021 STK MÔŽU OSTAŤ OTVORENÉ AJ PO 01.01.2021

Podľa § 1 ods. 2 písm. q) vyhlášky ÚVZ SR č. 77/2020 V. v. sa povinné uzatvorenie prevádzok od 01.01.2021 nevzťahuje na „služby technickej a emisnej kontroly vozidiel“.

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2023, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel