Menu

NOVINKY

SEMINÁR PRE TECHNIKOV STK
Pripomíname seminár pre technikov STK, ktorý sa uskutoční v troch turnusoch, 14.06.2023 v Bratislave, 15.06.2023 v Košiciach a 16.06.2023 v Banskej By...
INFORMÁCIA K OBFCM NA STRÁNKE MD SR
Ministerstvo dopravy zverejnilo na svojej internetovej stránke informácie ku zberu údajov o spotrebe paliva (energie) získavaných za skutočných jazdný...
FB

NOVINKY / VÝSLEDKY INŠPEKCIÍ STK ZA ROK 2022 (2023-03-20)

20/03/2023 VÝSLEDKY INŠPEKCIÍ STK ZA ROK 2022

Predmetom ďalšieho zo série štatistických prehľadov sú výsledky našich inšpekcií STK v roku 2022. Oproti roku 2021 prišlo pri dodržiavaní predpisov technikmi technickej kontroly len k veľmi malým zmenám. Podiel STK bez zistených závažných porušení predpisov technikmi klesol o jeden percentuálny bod, kým podiel technikov bez zistených závažných porušení predpisov narástol o dva percentuálne body. Nádejný pozitívny trend z posledných rokov, kedy sme konštatovali, že bolo čoraz menej technikov technickej kontroly zámerne porušujúcich predpisy a ubúdalo aj STK, ktoré takéto správanie svojich pracovníkov tolerujú, sa tak žiaľ spomalil až zastavil. V udržiavaní podmienok na vykonávanie technických kontrol prevádzkovateľmi STK, čo zahŕňa najmä vybavenie meradlami a zariadeniami, sa trend zhoršovania z predchádzajúcich rokov zastavil, zlepšenie oproti roku 2021 je však len mierne. Stav, kedy len 12 % STK udržiava svoje technické vybavenie STK a plnenie administratívnych požiadaviek na úrovni vyžadovanej predpismi, stále nemožno považovať za uspokojivý. Viac v našom novom štatistickom prehľade.

 

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2023, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel