Menu

NOVINKY

NOVELIZÁCIA ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. OD 13.04.2021
13.04.2021 bol zverejnený a súčasne nadobudol účinnosť zákon č. 132/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva d...
TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH
Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 14.04.2021 o 08:30. Prihlásen...
FB

NOVINKY / MOBILNÁ APLIKÁCIA TESTEK EXPERT (2021-04-01)

01/04/2021 MOBILNÁ APLIKÁCIA TESTEK EXPERT

Prostredníctvom služby Google Play sme zverejnili aplikáciu TESTEK expert pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android, určenú predovšetkým pre odborníkov pôsobiacich v oblasti cestných vozidiel. Mobilná aplikácia ponúka funkcie pre načítanie chybovej pamäte elektronických systémov vozidla cez OBD a meranie pozdĺžnej dynamiky vozidiel pri jazdnej skúške. Nová aplikácia je ďalším z výsledkov výskumu a vývoja v spolupráci  s Ústavom automobilovej mechatroniky FEI STU. Nadväzuje na nedávne úspešné zavedenie mobilných zariadení s podobnými funkciami do praxe pri technických kontrolách na STK. S využitím našich dlhoročných skúseností z oblasti skúšok a kontrol vozidiel sme mobilnú aplikáciu spolu s jej webovou stránkou koncipovali tak, aby bola vhodným a užitočným nástrojom použiteľným odborníkmi napríklad pri znaleckej činnosti alebo testoch a skúškach vozidiel, avšak nevylučujeme ani jej využitie širšou motoristickou verejnosťou alebo automobilovými nadšencami. Viac informácií v dokumente.

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2021, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel