Menu

NOVINKY

ČÍTANIE OBD PRI TK NA SLOVENSKU ZMIENENÉ V CITA NEWSRELEASE
V májovom čísle spravodajcu CITA NewsRelease (na str. 10), ktorý vydáva bruselská medzinárodná organizácia v oblasti kontroly vozidiel CITA, vyšla inf...
PREZENTÁCIE K VOZIDLÁM S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU A KU KATEGORIZÁCII
V reakcii na časté otázky technikov technickej kontroly sme na stránku pridali prezentáciu ku kontrolám vozidiel s obmedzenou prevádzkou (tzv. "farmár...
FB

ŠKOLENIA A SKÚŠKY / OPATRENIA COVID-19

 

Opatrenia pri školeniach a skúškach počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 

Upozorňujeme účastníkov našou spoločnosťou organizovaných školení a skúšok, že počas ich konania dôsledne dodržiavame hygienické požiadavky podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4085/2020 a ich dodržiavanie vyžadujeme aj od účastníkov našich podujatí. 

  • Naše priestory a predovšetkým obvyklé dotykové plochy často dezinfikujeme.
  • Naše priestory pravidelne vetráme. 
  • Vstup do našich priestorov a pobyt v nich je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka).
  • Pri vstupe do budovy je potrebné dezinfikovať si ruky. Dávkovač na alkoholovú dezinfekciu rúk je účastníkom k dispozícii pri vstupe.
  • Osoby, u ktorých sa prejavujú príznaky akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie), do našich priestorov nevpúšťame, respektíve, ak sa príznaky prejavia počas školenia alebo skúšok, musia tieto osoby naše priestory opustiť (na účel identifikácie osôb s horúčkou používame bezdotykový teplomer).
  • Teplá voda a mydlo na umytie rúk, ako aj jednorazové papierové obrúsky na ich utretie, sú účastníkom k dispozícii v hale, v šatni i na toaletách.
  • Podávanie rúk je zakázané.
  • Je potrebné udržiavať vzdialenosť aspoň 2 metre od ostatných osôb a dbať pri tom na označenia určujúce, na ktorých miestach je povolené sa zdržiavať, alebo do ktorých miest je zakázané vstupovať.

Zodpovedným a dôsledným dodržiavaním týchto pravidiel chránite seba i ostatných účastníkov našich podujatí!

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2020, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel