Menu

NOVINKY

LV-SK WORKSHOP PTI 2017
S lotyšskou organizáciou CSDD, ktorá sa okrem iného zaoberá podobnými činnosťami, ako naša spoločnosť, spolupracujeme už dlhšiu dobu. Spoločnou akciou...
NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA O PREVÁDZKE VOZIDIEL V CESTNEJ PREMÁVKE
Návrh nového zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, možno ho nájsť na portáli Slov-Lex tu.…...

ŠKOLENIA A SKÚŠKY / INFORMÁCIE KU SKÚŠKAM Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

 

Prihlasovanie na skúšku z odbornej spôsobilosti

  • S účinnosťou od 01.10.2012 podlieha prihlásenie na skúšku z odbornej spôsobilosti správnemu poplatku 100 € a na opakovanú skúšku z odbornej spôsobilosti správnemu poplatku 50 €. Prihlášky sa zasielajú poverenej technickej službe technickej kontroly vozidiel, ktorá ich zhromaždí a postúpi ministerstvu.
  • Predaj kolkových známkov a e-Kolkov: Slovenská pošta zverejnilana svojej stránke zoznam pôšt, kde je ešte možné zakúpiť kolkové známky a kde sa už začal predaj e-Kolkov. Zoznam pôšt

Vzory prihlášok

Skúšky z odbornej spôsobilosti

  • Miesto konania: Vajnorská 137 oproti Porsche Bratislava (Volkswagen servis) a vedľa skladu RAKO (GPS: 48.1866883,17.1720904) (mapa)

  • Skúška z odbornej spôsobilosti začína ráno o 8:00. Skúšaná osoba si musí so sebou priniesť občiansky preukaz, písacie potreby, kalkulačku a pracovný odev (ak skúška obsahuje aj praktickú časť).

  • Ak sa skúšaná osoba na skúške nezúčastní, musí svoju neúčasť písomne odôvodniť najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa konania skúšky. Ak sa preukáže, že skúšaná osoba mala na svoju neúčasť závažný dôvod, ministerstvo môže určiť nový termín skúšky; ak sa ani v určenom termíne na skúške nezúčastní, ďalšiu skúšku z odbornej spôsobilosti môže vykonať až po opätovnom absolvovaní základného školenia. Za závažný dôvod neúčasti sa považuje napr. lekárom potvrdená práceneschopnosť, dovolenka preukázateľne objednaná pred oznámením termínu skúšky, úmrtie rodinného príslušníka, sobáš a pod. V prípade neúčasti skúšanej osoby bez odôvodnenia alebo z iného než závažného dôvodu sa skúška považuje za vykonanú s hodnotením stupňom „nevyhovel“ vo všetkých jej častiach. 

Otázky skúšobných testov a kontrolné príklady

O NÁS

|

OVERENIE TK VOZIDLA

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2017, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - poverená technická služba technickej kontroly vozidiel