Menu

NOVINKY

LV-SK WORKSHOP PTI 2017
S lotyšskou organizáciou CSDD, ktorá sa okrem iného zaoberá podobnými činnosťami, ako naša spoločnosť, spolupracujeme už dlhšiu dobu. Spoločnou akciou...
NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA O PREVÁDZKE VOZIDIEL V CESTNEJ PREMÁVKE
Návrh nového zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, možno ho nájsť na portáli Slov-Lex tu.…...

ŠKOLENIA A SKÚŠKY / ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE KONTROLNÝCH TECHNIKOV

  

  • MDV SR schválilo termín konania turnusu základného školenia kontrolných technikov:

1. turnus: Teoretická časť školenia sa uskutoční v termíne od 13.02. do 24.02.2017. Praktický výcvik na STK bude prebiehať od 27.02.2017.

2. mimoriadny turnusTeoretická časť školenia sa uskutoční v termíne od 19.06. do 30.06.2017. Praktický výcvik na STK bude prebiehať od 03.07.2017.

3. turnus: Teoretická časť školenia sa uskutoční v termíne od 11.09. do 22.09.2017. Praktický výcvik na STK bude prebiehať od 25.09.2017.

4. turnus (zmena): Teoretická časť školenia sa uskutoční v termíne od 04.12. do 15.12.2017. Praktický výcvik na STK bude prebiehať od 18.12.2017.

Žiadatelia zaradení do školenia budú informovaní o podrobnostiach školenia listom. Ak kapacita turnusu bude naplnená, budú ďalšie novodoručené žiadosti zaraďované do niektorého z ďalších turnusov.

  • Ak počet prihlásených osôb prevýši kapacitu školenia, potom je rozhodujúcim kritériom pre zaradenie do školenia poradie prijatia žiadosti. Aby mohlo byť všetkým žiadateľom vyhovené, spravidla sa v takýchto prípadoch uskutoční ďalší turnus školenia v najbližšom voľnom termíne. Poverená technická služba technickej kontroly vozidiel si vyhradzuje právo uprednostniť žiadateľov bez ohľadu na poradie prijatia žiadosti v odôvodnených prípadoch, ako je napríklad vyškolenie náhrady pri neočakávanom výpadku kontrolného technika existujúcej STK.

Miesto školenia: Vajnorská 137 oproti Porsche Bratislava (Volkswagen servis) a vedľa skladu RAKO (GPS: 48.1866883,17.1720904)

 

 

 

O NÁS

|

OVERENIE TK VOZIDLA

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2017, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - poverená technická služba technickej kontroly vozidiel