Menu

NOVINKY

ČÍTANIE OBD PRI TK NA SLOVENSKU ZMIENENÉ V CITA NEWSRELEASE
V májovom čísle spravodajcu CITA NewsRelease (na str. 10), ktorý vydáva bruselská medzinárodná organizácia v oblasti kontroly vozidiel CITA, vyšla inf...
PREZENTÁCIE K VOZIDLÁM S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU A KU KATEGORIZÁCII
V reakcii na časté otázky technikov technickej kontroly sme na stránku pridali prezentáciu ku kontrolám vozidiel s obmedzenou prevádzkou (tzv. "farmár...
FB

NOVINKY / ZMENA KONTROLNEJ POLOŽKY PRE OBMEDZOVAČE RÝCHLOSTI (2020-04-08)

08/04/2020 ZMENA KONTROLNEJ POLOŽKY PRE OBMEDZOVAČE RÝCHLOSTI

S účinnosťou od 15.04.2020 sa metodickým pokynom č. 21/2020 mení metodický pokyn č. 54/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa ostatného vybavenia vozidla (Kontrolné položky skupiny 7) (úplné znenie po zmene). Predmetom zmeny je doplnenie spôsobu kontroly obmedzovača rýchlosti v prípade vozidiel vybavených záznamovým zariadením, ale nepodliehajúcich povinnosti jeho používania, o možnosť kontroly prostredníctvom štítku k obmedzovaču rýchlosti. Ten vzhľadom na absenciu protokolu z periodickej prehliadky záznamového zariadenia v tomto prípade slúži ako doklad o jeho kontrole.

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2020, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel