Menu

NOVINKY

INFORMÁCIA MDV SR K PREDKLADANIU PREKLADOV OSVEDČENIA O EVIDENCII PRI DOVOZE VOZIDLA
MDV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu k predkladaniu prekladu zahraničného osvedčenia o evidencii pri jednotlivo dovezených vozi...
METODICKÝ POKYN NA OVERENIE SPÔSOBILOSTI OSÔB VYKONÁVAJÚCICH KALIBRÁCIE NA STK
Na stránku sme pridali metodický pokyn MDV SR č. 109/2018, ktorým sa stanovuje postup na overenie spôsobilosti odborne spôsobilých osôb na kalibráciu ...

NOVINKY / INFORMÁCIA MDV SR K PREDKLADANIU PREKLADOV OSVEDČENIA O EVIDENCII PRI DOVOZE VOZIDLA (2018-11-26)

26/11/2018 INFORMÁCIA MDV SR K PREDKLADANIU PREKLADOV OSVEDČENIA O EVIDENCII PRI DOVOZE VOZIDLA

MDV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu k predkladaniu prekladu zahraničného osvedčenia o evidencii pri jednotlivo dovezených vozidlách. V súvislosti s vykonaním technickej kontroly jednotlivo dovezeného vozidla sa v nej uvádza, že sa na STK predkladá zahraničné osvedčenie vozidla podľa § 46 ods. 3 písm. b) prvého a druhého bodu vyhlášky č. 137/2018 Z. z. spolu s prekladom do štátneho jazyka, avšak pre preklad do štátneho jazyka platí tiež ustanovenie § 157 ods. 12 zákona č. 106/2018 Z. z., a preklad sa preto vyžaduje len pre tie časti, ktoré nie sú harmonizovanými položkami.

O NÁS

|

OVERENIE TK VOZIDLA

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2018, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel