Menu

NOVINKY

INFORMÁCIE MDV SR O VÝMENE TECHNICKÉHO OSVEDČENIA VOZIDLA
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) pridalo na svoju internetovú stránku informácie o platnosti technického osvedčenia vozid...
SEMINÁR ISO 37001 PLNE OBSADENÝ
Museli sme žiaľ uzatvoriť možnosť ďalšieho prihlasovania na seminár k ISO 37001, ktorý sa uskutoční 29.03.2019, nakoľko počet prihlásených účastníkov ...

NOVINKY

18/03/2019 INFORMÁCIE MDV SR O VÝMENE TECHNICKÉHO OSVEDČENIA VOZIDLA

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) pridalo na svoju internetovú stránku informácie o platnosti technického osvedčenia vozidla (TOV) vydaného podľa vzorov právnej úpravy účinnej pred 01.12.2006o návrhu na vydanie osvedčenia o evidencii časť II pri výmene TOV (vozidlá kategórií L, M, N, O, T, C, R, PS alebo LS) a o návrhu na vydanie TOV pri výmene TOV (vozidlá kategórií S a PN). Už skôr boli ministerstvom zverejnené súvisiace informácie o zmenách pre neevidované vozidlá od 01.01.2013 a o možnosti zaevidovania starších vozidiel, ktoré v minulosti nepodliehali evidencii

15/03/2019 SEMINÁR ISO 37001 PLNE OBSADENÝ

Museli sme žiaľ uzatvoriť možnosť ďalšieho prihlasovania na seminár k ISO 37001, ktorý sa uskutoční 29.03.2019, nakoľko počet prihlásených účastníkov dosiahol jeho maximálnu kapacitu. Vážnym záujemcom o poradenstvo v tejto oblasti môžeme sprostredkovať individuálne konzultácie s našimi odborníkmi, podrobnejšie informácie možno vyžiadať e-mailom zaslaným na adresu ladislav.jelinek@testek.sk. Ďakujem za pochopenie.

15/03/2019 TESTEK VYKONÁVA ČINNOSTI AJ PRE PZ SR

Úplne novou oblasťou povinností technickej služby technickej kontroly, ktorú zaviedol zákon č. 106/2018 Z. z., sú služby pre Policajný zbor Slovenskej republiky (PZ SR) súvisiace s cestnými technickými kontrolami. Spoločnosť TESTEK tak od 20.05.2018 zabezpečuje školenia a skúšky technikov cestnej technickej kontroly, podieľa sa na vývoji metód cestnej technickej kontroly a spracováva návrhy metodík súvisiacich s cestnou technickou kontrolou. Popri novom celoštátnom informačnom systéme technických kontrol AIS TK sme tiež v minulom roku úspešne vyvinuli a sprevádzkovali aj nový informačný systém pre cestné technické kontroly. V súčasnosti je nasadený v skúšobnej prevádzke pri cestných technických kontrolách vykonávaných PZ SR.

11/03/2019 NA SEMINÁR O ISO 37001 SA EŠTE STÁLE MOŽNO PRIHLÁSIŤ

Na odborný seminár o ISO 37001 sa ešte stále možno prihlásiť. Pripomíname už skôr avizovaný seminár organizovaný spoločnosťou TESTEK servis, a.s. s podporou a účasťou spoločností TESTEK, a.s., Bureau Veritas Slovakia s.r.o. a APS Consulting, s.r.o., ktorý sa uskutoční v našom školiacom stredisku dňa 29.03.2019. Predmetom je jedna z nových povinností uložených prevádzkovateľom STK platnou legislatívou, a to zavedenie certifikovaného systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001. Akcia je určená výhradne pre prevádzkovateľov STK alebo držiteľov povolenia na zriadenie STK, účasť je pre vopred zaregistrovaných záujemcov bezplatná. Viac informácií v avíze.

19/02/2019 INŠPEKČNÉ ČINNOSTI: POČIATOČNÉ OVERENIE, PRIEBEŽNÉ OVERENIE A ODBORNÝ DOZOR

Na stránku sme pridali dokument so základnými informáciami o inšpekciách vykonávaných našou spoločnosťou podľa zákona č. 106/2018 Z. z.: o overovaní počiatočného plnenia podmienok, o priebežnom overovaní plnenia podmienok a o odbornom dozore technickej služby.

19/02/2019 SCHVÁLENÝ TERMÍN ĎALŠIEHO ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA OD 13.05.2019

MDV SR schválilo termín konania druhého turnusu základného školenia technikov technickej kontroly v roku 2019, uskutoční sa od 13.05.2019. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

19/02/2019 ZMENA TERMÍNU DOŠKOĽOVANIA 13.- 15.05.2019 NA 24.-26.04.2019

Kvôli konaniu ďalšieho turnusu základného školenia bolo doškoľovanie, pôvodne plánované v termíne 13.- 15.05.2019, presunuté na nový termín 24.-26.04.2019. Aktualizovaný plán doškoľovaní možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

14/02/2019 SPOLUPRÁCA S VYSOKÝMI ŠKOLAMI V ROKU 2018

Aj v roku 2018 sme podporovali vzdelávanie študentov študijných smerov zameraných na cestné vozidlá na Strojníckej fakulte a Fakulte elektrotechniky a informatiky STU Bratislava. Študenti absolvovali v našom školiacom stredisku celkovo tri turnusy prednášok a praktického predvádzania metód kontroly vozidiel. Prednášky pre študentov s úvodom do problematiky, o zariadeniach používaných pri technických kontrolách a o kontrole bŕzd sme pridali medzi odborné publikácie na našej internetovej stránke.

11/02/2019 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 15.2.2019 o 8:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

11/02/2019 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 22.02.2019 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

04/02/2019 AKTUALIZÁCIA ZOZNAMU SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ A ZOZNAMU KALIBRUJÚCICH OSÔB

Aktualizovali sme zoznam zariadení schválených MDV SR na používanie pri technických kontrolách a zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie kalibrácií zariadení používaných pri technických kontrolách.

31/01/2019 ZMENA ČASU ZAČIATKU SEMINÁRA O SYSTÉME MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII PODĽA ISO 37001 NA STK 29.03.2019

Na základe ohlasov záujemcov o pripravovaný seminár o systéme manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001 na STK sme čas začiatku prispôsobili ich požiadavkám. Seminár sa bude konať 29.03.2019 o 10:00 (začiatok prezentácie účastníkov od 9:30), viac informácií v aktualizovanom avíze.

30/01/2019 ŠTATISTIKY ZA ROK 2018

Pridali sme základné štatistické údaje o technických kontrolách za rok 2018, možno ich nájsť spolu s údajmi za predchádzajúce roky v sekcii štatistické údaje.

29/01/2019 AKTUALIZOVANÝ ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ PRE TK

Na stránku sme pridali aktualizovaný zoznam zariadení schválených MDV SR na používanie pri technických kontrolách.

29/01/2019 SEMINÁR O SYSTÉME MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII PODĽA ISO 37001 NA STK

Spoločnosť TESTEK servis, a.s., s podporou a účasťou spoločností TESTEK, a.s., Bureau Veritas Slovakia s.r.o. a APS Consulting, s.r.o., organizuje dňa 29.03.2019 ďalší odborný seminár pre STK. Predmetom je jedna z nových povinností uložených prevádzkovateľom STK platnou legislatívou, a to zavedenie certifikovaného systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001. Akcia je určená výhradne pre prevádzkovateľov STK alebo držiteľov povolenia na zriadenie STK, účasť je pre vopred zaregistrovaných záujemcov bezplatná. Viac informácií v avíze.

16/01/2019 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 25.01.2019 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

15/01/2019 INFORMÁCIA K PRIEBEŽNÉMU OVEROVANIU PLNENIA PODMIENOK NA VYKONÁVANIE TK

V súvislosti so začatím vykonávania priebežného overovania plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol sme na stránku pridali informáciu o overovaní pre oprávnené osoby technickej kontroly, zoznam preverovaného technologického vybavenia STK, list MDV SR oznamujúci schválenie plánu ministerstvom, ako aj  schválený plán priebežného overovania na rok 2019 (STK a termíny vykonania overenia).

08/01/2019 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 11.01.2019 o 8:30. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka.

Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

02/01/2019 LEHOTY TECHNICKÝCH KONTROL VÝCVIKOVÝCH VOZIDIEL AUTOŠKOLY

MDV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu k lehotám technickej kontroly pravidelnej a emisnej kontroly pravidelnej výcvikových vozidiel autoškôl.

20/12/2018 ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE A ÚSPEŠNÝ ROK 2019!

Rok 2018 bol kvôli veľkým legislatívnym zmenám v kontrolách vozidiel veľmi náročný nielen pre nás, ale aj pre prevádzkovateľov STK, technikov technickej kontroly, dodávateľov zariadení pre STK, pracovníkov verejnej správy a mnohých ďalších pôsobiacich v tejto oblasti. Radi by sme sa Vám všetkým, ktorí v tejto oblasti pôsobíte, poďakovali za spoluprácu. Spoločným úsilím sme problémy, ktoré tento rok priniesol, zvládli. Želáme šťastné a veselé Vianoce a v roku 2019 len to najlepšie!

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2019, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel