Menu

NOVINKY

DOŠKOźOVACÍ KURZ K METODICKÝM POKYNOM ÚČINNÝM OD 20.05.2018
Celkovo 4 turnusy jednodňových doškožovacích kurzov pre kontrolných technikov k metodickým pokynom technickej kontroly účinným od 20.05.2018 sa uskuto...
ŠKOLENIA K NOVÝM METODICKÝM POKYNOM – AVÍZO
V termínoch 14.05., 15.05., 17.05. a 18.05.2018 sa uskutočnia v Banskej Bystrici jednodňové školenia k novým metodickým pokynom technickej kontroly úč...

KONTAKT / NÁŠ TÍM

 

 

Sekretariát

 

 

 

Iveta Molnárová

 

odborná referentka

tel.:

+421 2 546 51 311

mobil:

+421 911 565 025

e-mail:

testek@testek.sk

činnosti:

administratíva a fakturácia, zabezpečenie tlačív protokolov o TK, osvedčení o TK, kontrolných nálepiek a pečiatok, evidencia, inventarizácia, skartácia

 

 

IT oddelenie

 

 

 

Mgr. Šimon Vojkovič

 

asistent IT

tel.:

+421 2 546 51 313

mobil:

+421 911 565 922

e-mail:

simon.vojkovic@testek.sk

činnosti:

automatizovaný informačný systém technickej kontroly vozidiel, monitorovacie záznamové zariadenia, zabezpečenie tlačív protokolov o TK, osvedčení o TK, kontrolných nálepiek a pečiatok, evidencia, inventarizácia, skartácia, správa webstránky

 

 

 

Michal Poslušný

 

manažér IT

tel.:

+421 2 635 30 258

mobil:

+421 911 986 246

e-mail:

michal.poslusny@testek.sk

činnosti:

automatizovaný informačný systém technickej kontroly vozidiel, monitorovacie záznamové zariadenia, zabezpečenie tlačív protokolov o TK, osvedčení o TK, kontrolných nálepiek a pečiatok, evidencia, inventarizácia, skartácia

 

 

Odborní pracovníci

 

 

 

Ing. Róbert Borsig

 

manažér vzdelávania, špecialista pre technické kontroly

tel.:

+421 2 635 30 258

mobil:

+421 911 565 125

e-mail:

robert.borsig@testek.sk

činnosti:

Činnosti: vzdelávanie (školenia) kontrolných technikov, evidencia STK, oprávnených osôb a odborne spôsobilých osôb, poradenstvo pri vykonávaní technických kontrol, spracovanie návrhov metodík technickej kontroly a poradenstvo pri ich aplikácii

 

 

 

Ing. Miroslav Šešera

 

špecialista pre technické kontroly

tel.:

+421 2 546 51 313

mobil:

+421 911 246 216

e-mail:

miroslav.sesera@testek.sk

činnosti:

poradenstvo ohžadom brzdovej sústavy vozidiel, TK pre historické vozidlá, spracovanie návrhov metodík technickej kontroly vozidiel a poradenstvo pri ich aplikácii, skúšky vhodnosti meradiel a prístrojov pre TK

 

 

 

Ing. Peter Ondrejka

 

špecialista pre technické kontroly

tel.:

+421 2 546 51 313

mobil:

+421 911 565 928

e-mail:

peter.ondrejka@testek.sk

činnosti:

reflexné značenie, svetelné systémy, spracovanie návrhov metodík technickej kontroly vozidiel a poradenstvo pri ich aplikáci

 

 

 

Ing. Pavol Vincek

 

odborný pracovník

tel.:

+421 2 546 51 313

mobil:

+421 911 565 035

e-mail:

pavol.vincek@testek.sk

činnosti:

poradenstvo pri vykonávaní technických kontrol, spracovanie návrhov metodík technickej kontroly vozidiel a poradenstvo pri ich aplikácií

 

 

 

Ing. Juraj Matej, PhD.

 

odborný asistent

tel.:

+421 2 635 30 258

mobil:

+421 911 565 926

e-mail:

juraj.matej@testek.sk

činnosti:

výskum a vývoj v oblasti kontrolných metód, skúšky vhodnosti meradiel a prístrojov pre TK

 

 

Inšpekčný útvar

 

 

 

Ing. Peter Hron

 

manažér kvality

tel.:

+421 2 635 30 260

mobil:

+421 911 565 015

e-mail:

peter.hron@testek.sk

činnosti:

overovanie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na výkon TK, skúšky vhodnosti meradiel a prístrojov pre TK

 

 

 

Ing. Dominik Jelínek

 

asistent kvality

tel.:

+421 2 635 30 260

mobil:

+421 911 565 901

e-mail:

dominik.jelinek@testek.sk

činnosti:

overovanie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na výkon TK, skúšky vhodnosti meradiel a prístrojov pre TK

 

 

Vedenie spoločnosti

 

 

 

Ing. Marián Rybianský

 

riaditež a predseda predstavenstva

tel.:

+421 2 635 30 259

mobil:

+421 904 555 890

e-mail:

marian.rybiansky@testek.sk

činnosti:

vedenie spoločnosti, spracovanie návrhov metodík technickej kontroly vozidiel a poradenstvo pri ich aplikácii, vzdelávanie kontrolných technikov, overovanie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na výkon TK, skúšky vhodnosti meradiel a prístrojov pre TK

 

 

 

Ing. Miroslav Dedinský

 

zástupca riaditeža a člen predstavenstva

tel.:

+421 2 546 51 312

mobil:

+421 911 565 925

e-mail:

miroslav.dedinsky@testek.sk

činnosti:

vedenie spoločnosti, automatizovaný informačný systém technickej kontroly vozidiel, monitorovacie záznamové zariadenia, zabezpečenie tlačív protokolov o TK, osvedčení o TK, kontrolných nálepiek a pečiatok, evidencia, inventarizácia, skartácia

 

 

 

Dipl.-Ing.(FH) Ladislav Jelínek

 

člen predstavenstva

tel.:

+421 917 470 059

e-mail:

ladislav.jelinek@testek.sk

 

 

O NÁS

|

OVERENIE TK VOZIDLA

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOS

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKڊKY

|

KONTAKT

Copyright Š TESTEK, 2018, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - poverená technická služba technickej kontroly vozidiel