Menu

NOVINKY

ŠKOLENIE ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV
Dňa 13.07.2018 sa bude konať v Bratislave ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie m...
MDV SR ZVEREJNILO ZOZNAM POVOLENÍ NA ZRIADENIE STK NAD RÁMEC EXISTUJÚCEJ SIETE
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky zverejnilo na svojej internetovej stránke zoznam povolení na zriadenie STK nad rámec existujúcej ...

KONTAKT / NÁŠ TÍM2

 

Sekretariát

 

 

 

 

 

Iveta Molnárová

odborná referentka

tel.:

+421 2 546 51 311

mobil:

+421 911 565 025

e-mail:

testek@testek.sk

Činnosti:

 

administratíva a fakturácia, zabezpečenie tlačív protokolov o TK, osvedčení o TK, kontrolných nálepiek a pečiatok, evidencia, inventarizácia, skartácia

   

 

 IT oddelenie

 

 

 

 

 

Mgr. Šimon Vojkovič

IT asistent

tel.:

+421 2 546 51 313

mobil:

+421 911 565 922

e-mail:

simon.vojkovic@testek.sk

Činnosti:

 

automatizovaný informačný systém technickej kontroly vozidiel, monitorovacie záznamové zariadenia, zabezpečenie tlačív protokolov o TK, osvedčení o TK, kontrolných nálepiek a pečiatok, evidencia, inventarizácia, skartácia, správa webstránky

   

 

 

 

 

 

Michal Poslušný

IT manažér

tel.:

+421 2 635 30 258

mobil:

+421 911 986 246

e-mail:

michal.poslusny@testek.sk

Činnosti:

 

automatizovaný informačný systém technickej kontroly vozidiel, monitorovacie záznamové zariadenia, zabezpečenie tlačív protokolov o TK, osvedčení o TK, kontrolných nálepiek a pečiatok, evidencia, inventarizácia, skartácia

   

 

Odborní pracovníci

 

 

 

 

 

Ing. Róbert Borsig

manažér vzdelávania, špecialista pre technické kontroly

tel.:

+421 2 635 30 258

mobil:

+421 911 565 125

e-mail:

robert.borsig@testek.sk

Činnosti:

 

vzdelávanie (školenia) kontrolných technikov, evidencia STK, oprávnených osôb a odborne spôsobilých osôb, poradenstvo pri vykonávaní technických kontrol, spracovanie návrhov metodík technickej kontroly a poradenstvo pri ich aplikácii

   

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Šešera

špecialista pre technické kontroly

tel.:

+421 2 546 51 313

mobil:

+421 911 246 216

e-mail:

miroslav.sesera@testek.sk

Činnosti:

 

poradenstvo ohľadom brzdovej sústavy vozidiel, TK pre historické vozidlá, spracovanie návrhov metodík technickej kontroly vozidiel a poradenstvo pri ich aplikácii, skúšky vhodnosti meradiel a prístrojov pre TK

   

 

 

 

 

 

Ing. Peter Ondrejka

špecialista pre technické kontroly

tel.:

+421 2 546 51 313

mobil:

+421 911 565 928

e-mail:

peter.ondrejka@testek.sk

Činnosti:

 

reflexné značenie, svetelné systémy, spracovanie návrhov metodík technickej kontroly vozidiel a poradenstvo pri ich aplikácií

   

 

 

 

 

 

Ing. Pavol Vincek

odborný pracovník

tel.:

+421 2 546 51 313

mobil:

+421 911 565 035

e-mail:

pavol.vincek@testek.sk

Činnosti:

 

poradenstvo pri vykonávaní technických kontrol, spracovanie návrhov metodík technickej kontroly vozidiel a poradenstvo pri ich aplikácií

   

 

 

 

 

 

Ing. Juraj Matej, PhD.

odborný asistent

tel.:

+421 2 635 30 258

mobil:

+421 911 565 926

e-mail:

juraj.matej@testek.sk

Činnosti:

 

výskum a vývoj v oblasti kontrolných metód, skúšky vhodnosti meradiel a prístrojov pre TK

   

 

Inšpekčný útvar

 

 

 

 

 

Ing. Peter Hron

manažér kvality

tel.:

+421 2 635 30 260

mobil:

+421 911 565 015

e-mail:

peter.hron@testek.sk

Činnosti:

 

overovanie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na výkon TK, skúšky vhodnosti meradiel a prístrojov pre TK

   

 

Vedenie spoločnosti

 

 

 

 

 

Ing. Marián Rybianský

riaditeľ a predseda predstavenstva

tel.:

+421 2 635 30 259

mobil:

+421 904 555 890

e-mail:

marian.rybiansky@testek.sk

Činnosti:

 

vedenie spoločnosti, spracovanie návrhov metodík technickej kontroly vozidiel a poradenstvo pri ich aplikácii, vzdelávanie kontrolných technikov, overovanie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na výkon TK, skúšky vhodnosti meradiel a prístrojov pre TK

   

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dedinský

zástupca riaditeľa a člen predstavenstva

tel.:

+421 2 546 51 312

mobil.:

+421 911 565 925

e-mail:

miroslav.dedinsky@testek.sk

Činnosti:

 

vedenie spoločnosti, automatizovaný informačný systém technickej kontroly vozidiel, monitorovacie záznamové zariadenia, zabezpečenie tlačív protokolov o TK, osvedčení o TK, kontrolných nálepiek a pečiatok, evidencia, inventarizácia, skartácia

 

O NÁS

|

OVERENIE TK VOZIDLA

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2018, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - poverená technická služba technickej kontroly vozidiel